Yumușak Doku Yaralanmaları ve Nedenleri

0
110

Kas yaralanması: Kaslara yapılan direkt darbeler, düşmeler, ani ve şiddetli zorlan-
malar sonucunda kasın bir veya birkaç lifinin ya da tamamının kopmasıdır.
Kas çekmesi liflerin olağanüstü gerilmesi ile oluşur. Bölgede şişlik, hematom ve
deride renk değişimi olmaz. Ağrı birkaç gün sürebilir. Bir hafta içinde doku iyileşir. Bu durum
1. derece kas yaralanması olarak adlandırılır.
Kısmi kas yırtığı ise kas liflerinin bir kısmının kopmasıdır. Yaralanma bölgesinde
renk değişimi yaklaşık 10 gün devam eder.
Etkilenen eklemde hareket sınırlıdır, ağrı ve duyarlılık vardır. Şişlik bir hafta kadar sürer. Bu
durum 2. derece kas yaralanması şeklinde tanımlanır.

Tam kas kopması en ağır kas yaralanmasıdır. Kas bütünlüğünün bozul-
duğu ve fonksiyon kaybının görüldüğü çok ciddi bir yaralanmadır. Deride
kısa sürede renk değişimi ortaya çıkar. Ağrı şiddetlidir. Kopmadan kay-
naklanan lokal çukurlaşma, kan toplanmasıyla kaybolur. Bu durum 3. de-
rece kas yaralanmasıdır.

Kas yaralanmaları söz konusu olduğunda yaralanan kas için;

1- İstirahat,

2- Soğuk uygulama,

3- Elastik bandajlarla kompresyon (hematomu önlemek için),

4- Elevasyon,

5- Rehabilitasyon ilkeleri uygulanmalıdır.

verilmemelidir.
Aktif sporcuların kas yaralanmaları ile karşılaşmamaları için aşağıdaki genel tedbirleri almaları önerilir:

1- Isınmadan antrenman veya müsabakaya çıkmamak,

2- Yapılan sporun tekniğine uygun olmayan hareketler-

3- Soğuk havadan kaynaklanan kas yaralanmalarına önlem almak,

4- Yapılan sporun özelliğine uygun olmayan zeminleri kullanmamak,

5- Vücudun kaybettiği su ve mineral ihtiyacını gidermek,

6- Otuz yaşından sonra kas yaralanmaları arttığı için dik-
katli olmak.

Futbol müsabakalarında arkadan yapılan müdahalelere kart gösterilmesi-
nin sebebini araştırarak araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Tendonlar kasları kemiklerebağlayan yapılardır. Kasların oluştur-
duğu kuvveti kemiklere aktarırlar.
Kasları kemiklere bağlayan bu yapıların hasara uğramasına tendon yaralanma-
ları denir. Tendon yaralanmaları iki çeşittir:
Kısmi tendon yırtılması: Tendonda
kısmi yırtık mevcuttur. En çok omuz, el
bileği, topuk ve kasık bölgesinde
görülür. Eklem hareket edebilir. Fakat
ağrı, şişlik ve kızarıklık vardır.

Tendon kopması: Tendonun tamamen kopmasıdır. Tendonların yaptırdığı hareketlik yoktur, şekil
bozukluğuyla birlikte şiddetli ağrı da mevcuttur.

tendonnkopma

Kısmi yırtıkların
tedavisinde kısa aralık-

larla soğuk uygulama,

atelleme uygulanır. İyi-
leşme olmazsa cerrahi
müdahale yapılır.

Tendon kopmalarında cerrahi müdahale ge-
reklidir. Ameliyat sonrası 1-2 ay boyunca alçı veya ha-
reketi engelleyici cihazlarla immobilizasyon yapılır.

Tendon yaralanmalarını önlemek için;
1- Ani ve sert hareketlerden kaçınmak,
2- Aşırı zorlamalara karşı dikkatli olmak gerekir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?
* 1 mm2 ’lik tendon kesiti 6 -10 kg’lık ağırlığı çekme kuvvetine sahiptir.

 

Ligament: Eklemlerin aşırı hareketini engel-
leyen, kemikleri birbirlerine ya da kıkırdak yapıları
kemiğe bağlayan, belli bir yük kaldırma kapasitesine
sahip dokulara denir. Esnekliği olmayan ligamentler-
deki yaralanmalar kısmi ya da tam yırtılma şeklinde
görülmektedir.

Anterior view of knee joint comparing normal vs. damaged cartilage; ortho_arthro-knee-diag_anat; AMuscsk_20140311_v1_001 SOURCE: ortho_arthro-knee-diag_anat.ai

Kısmi yırtılma: Birkaç fibrilin kopması birinci derece, fibrillerin yarısından azının kopmuş olması
ikinci derece yırtılma diye tanımlanır. Her iki durumda da eklem sabittir.

 

Tam yırtılma: Fibrillerin yarısından çoğunun ya da tamamının kopmasıdır.
Eklem civarında hassasiyet, şişme ve kanamadan dolayı morarma ve ağrı mevcuttur.

DİKKAT
Kompresyon ve bandajlama dolașım ve sinir fonksiyonunu engelleyebilir. Bandajın alt kısmından
nabız alınmalı, sinir fonksiyonunun bozulup bozulmadığı kontrol edilmelidir.

Akut ligament incinmelerinde, etkilenen bölgeye soğuk uygulamak, eklemi bandajla des-
teklemek, etkilenen bölgeye yük binmesini engellemek ve bölgeyi dinlendirmek gerekir. Tam
kopmalarda ise cerrahi müdahale yapılmalıdır.
Eklemlere gelebilecek direkt darbelere karşı önlem alınmalı, eklem dönmelerine neden
olabilecek etkenler ortadan kaldırılmalıdır.

 

Çevrenizde gördüğünüz araç gereçlerde (ayakkabınızın tabanı, menteşe,
dişli parçalar vb.) sürtünmeden dolayı ne gibi hasarlar oluşur? Bu durumun ne
tür riskler doğuracağını ve sürtünmeyi önlemek için hangi tedbirlerin alınabile-
ceğini tartışınız. Vardığınız sonucu özetleyiniz.

Bursalar, eklem çevresindeki tendonlar ile kemik arasında bulunan ve tendonun sürtünerek
hasar görmesini engelleyen içi sıvı dolu keseciklerdir.
Bursa yaralanmaları, aşırı kullanım ve travma sonucu oluşur. Keseciklerin patlaması, içlerinde
fazla sıvı toplanması ve bunların iltihaplanması olarak adlandırılan bursit, bursa yaralanmaları olarak
değerlendirilir. En çok dirsek, omuz ve dizde görülür. Şişme, ağrı, renk değişimi, sıcaklık hissi önemli
belirtilerindendir.

DİKKAT
Yaralı bölge tam iyileșmeden yeniden travmaya maruz kalırsa bu yaralanma kronikleșir.

Bursa yaralanmalarının tedavisinde yaralanmanın özelliğine göre bandajlama, fizik tedavi ve gerekirse
cerrahi müdahale yapılır. Rehabilitasyon, yaralanma sonrasında tedavinin en önemli aşamasıdır. Rehabilitas-
yon dönemi tamamlanmadan spora dönüş sakıncalıdır.
Bursa yaralanmalarına çok sık rastlanmasa da darbelere karşı dikkatli olunmalıdır.

1- Üst ve alt kemiklerin tek parça olduğu bir bacağınız olsaydı ne olurdu?

 

 

CEVAP VER