YERLEŞME DOKU VE TİPLERİ NEDEN FARKLİK GÖSTERİR?

0
359


A

C

Yukarıda fotoğrafları inceleyerek soruları cevaplandırınız.

  1. Fotoğraflardaki yerleşmelerin genel özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
    1. A harfi ile gösterilen fotoğrafta evlerin birbirinden uzak B harfi ile gösterilen fotoğrafta ise yakın olmasında etkili olan faktörler nelerdir? Açıklayınız
  2. Yaşadığınız yerleşim biriminin özelliklerinin oluşumunda etkili faktörler nelerdir? Açıklayınız.

Dünya üzerinde özellikleri birbirinden farklı yerleşme tipleri görülmektedir. Bu yerleşim birimleri oluşum, gelişim, görünüm ve kuruluş yerinin özellikleri ile işlevleri bakımından farklılık gösterir. Bu farklılıkların görülmesinde doğal, beşeri ve ekonomik faktörler etkili olmaktadır.

Yerleşme doku ve tiplerinin ortaya çıkmasında su kaynakları, iklim, yer şekilleri vb. doğal; nüfusun özellikleri beşeri; tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, turizm vb. faktörler ekonomik yönden etkili olmaktadır.

Yerleşim doku ve tiplerinin belirlenmesinde etkili olan doğal faktörlerin başında su kaynakları gelmektedir. İlk kurulan ve günümüzde de hala varlığını sürdüren yerleşmelerin büyük bir çoğunluğu su kaynaklarının olduğu yerde ya da yakınında bulunmaktadır.Yerleşme üzerinde etkili olan bir diğer doğal faktör de iklimdir. Dünya üzerinde farklı iklimlerin yaşanması yerleşme doku ve tipleri üzerinde etkili olmuştur. Dağlık ve engebeli alanlar ile ovalık alanlar arasında yerleşme ve yerleşmenin yapısı bakımından farklar bulunur. Buna göre dağlık alanlarda yerleşmeler az, ovalık ve düz alanlarda ise yerleşmelerin sayısı fazladır. Dağlık alanlarda kırsal yerleşmeler daha yaygın iken kentsel yerleşmeler ise daha çok düz alanlarda kurulmuşlardır.Toprağın verimli ya da verimsiz olması yerleşmelerin gelişmesinin sağlayan veya engelleyen önemli bir etkendir. Yerleşmelerin doku tiplerinin şekillenmesinde beşeri faktörler de etkili olmaktadır. Beşeri faktörler ile doğal faktörler karşılıklı ilişki içerisindedirler.

Aşağıdaki tabloda yerleşmelerin doku ve tiplerini etkileyen faktörlerden bir kısmı açıklanmıştır. Sizlerde tabloda yer alan boşlukları örnekteki gibi doldurunuz.

CEVAP VER