Veda hutbesi size neler çağrıştırmaktadır?

0
108

Hz. Muhammed, 632 yılında kalabalık bir Müslüman topluluğuyla birlikte hacca gitti. Peygamberimiz, hac sırasında Mekke yakınlarında bulunan Arafat’ta yüz binden fazla Müslü- mana hitaben bir konuşma yaptı. Bu konuşmaya Veda Hutbesi denir.

DEĞERLENDİRELİM    

Veda Hutbesi’nden bazı maddeler:

 • Allah birdir ve Muhammed onun kulu ve elçisidir.
 • Allah ‘ a hiçbir şey ortak koşulmamalıdır.
 • İslam’ın ana kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberin sünnetidir.
  • Bütün insanlar eşittir.
  • Bütün Müslümanlar kardeştir.
  • Emanete ihanet edilmemelidir.
  • Kan davaları kesinlikle yasaktır.
  • İnsanların can, mal, namus ve haysiyetleri kutsaldır.
  • Kadın haklarına önem verilmelidir.
  • Kimse kimsenin malını haksız yere yiyemez.
  • Kişi kendi suçundan başkasıyla suçlanmamalıdır.
 • İnsanların birbirlerine karşı üstünlükleri yoktur. Üstünlük takvadadır. Takva, Allah’ın sevgisini kazanmaktır.

Veda Hutbesi’nde yer alan ilkeleri, evrensel insan hakları açısından değerlendiriniz.

Veda Hutbesi’nin İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Çünkü bu hutbe, Peygamberimizin 23 yıl içerisinde yaptığı ilahî duyurunun ana noktalarını dile getirmektedir.

Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz, insanlara Allah’ın tek olduğunu, aynı atadan geldiklerini ve bu yüzden herkesin eşit olduğunu söylemiştir. Kadın hakları üzerinde durmuş, toplumsal barışın korunması için neler yapılması gerektiğini bildirmiştir. İnsanların can, mal, namus, şeref, haysiyet ve özgürlüklerinin dokunulmaz olduğuna dikkat çekmiştir. Kan davası, kölelik, zulüm ve haksızlık gibi insan onuruyla bağdaşmayan ve toplumda huzursuzluk yaratan bütün tutum ve davranışları yasaklamıştır. Veda Hutbesi’nde Peygamberimizin sık sık “Ey insanlar!” diye hitap etmesi, hutbede yer alan prensiplerin evrensel nitelikte olduğunu gösterir.

 1. Hz. Muhammed’in Vefatı

  Veda Haccı ve Veda Hutbesi Hz. Muhammed’in bir ayrılık mesajı gibiydi. Hac ibadetini yapıp Medine’ye döndü ve bir süre sonra hastalandı. Rahatsızlığı günden güne arttı. İyice ağırlaşıp mescide çıkamaz duruma geldiğinde Hz. Ebu Bekir’e namazları kıldırmasını söyledi.

  Peygamberimiz, miladi 8 Haziran 632 (hicri 1 Rebiyülevvel 11) tarihinde, 63 yaşındayken Medine’de vefat etti. Cenazesi Hz. Ali tarafından yıkandı ve kefenlendi. Vefat ettiği yere defnedildi. Onun Ravza-i Mutahhara olarak adlandırılan kabri, Medine’de Mescid-i Nebi’nin içindedir. Ravza-i Mutahhara, tertemiz çiçekli bahçe, cennet bahçesi anlamına gelir.

  Peygamberimizin vefatına başta Hz. Ömer olmak üzere sahabe çok üzülmüştü. N e yapacaklarını bilmiyorlardı.

CEVAP VER