Uzay teknolojisi hakkında bilgiler

0
134

Uzay Teknolojisi

Modern insan artık uzay teknolojisiyle iç içe yaşamaktadır. Televizyon yayınları, günlük mete-

orolojik raporlar, ülkeler arası ve kıtalar arası ses,
görüntü ve veri iletişimi, uçakların ve gemilerin yol-
larını bulması uydulara ve uzay teknolojilerine
bağlıdır. İklim değişiklikleri ve dünyayı bekleyen
diğer doğal tehlikeler konusundaki çalışmalar da
büyük oranda uzay çalışmalarına dayanmaktadır.

Uzay teknolojilerine hâkimiyet, bir ülke için bilimsel
ve teknolojik üstünlüğün bir uzantısı ve gösterge-
sidir. Bilimsel araştırmalar ve teknoloji geliştirmeleri
dışında geniş kitleleri ilgilendiren uzayın kullanım
alanları üç genel başlık altında toplanabilir.

Seyrüsefer

(Yön bulma)

E t k i n I i k


İletişim

Uydu haberleşmesinde kara, hava ve deniz taşıtları ile her yerden güve-
nilir iletişim sağlamanın tek yolu uydudan geçer. Özellikle sınır ötesi harekât
için, istendiği zaman, istendiği yerden, ses görüntü ve diğer verilerin canlı
aktarılması ve çift yönlü hızlı iletişim uydu haberleşmesi ile mümkündür.

Dünyanın herhangi bir yerindeki noktanın koordinatlarını bilebilmek için
insanoğlu yüzyıllardır uğraşmıştır. Son 20-25 yılda geliştirilen uydu teknolo-
jisi ile bunu her türlü hava koşulunda, yüksek doğrulukla ve kolaylıkla sağla-
mak artık mümkündür. GPS (Global Positioning System) adı verilen bu sis-
tem, 20’nci yüzyılın en önemli, buluşları arasındadır. GPS’in havacılık ve
denizcilikteki uygulamaları yaygınlaşırken sivil kullanım yanında taşıdığı
askeri önem açıktır. Küresel seyrüsefer için ABD’nin GPS sistemi yanında
Rusya’nın GLONAS sistemi de vardır.

Gözlem

Uydu, ulaşılabilecek en üst gözlem noktasını oluşturur. Dünya üzerinde
üst gözlem noktalarına varabilmek için başka ülkelerin kara veya hava
sahalarına girmek gerekir. Uzayda ise böyle bir sorun yoktur. Uzay, oraya
çıkabilen herkese açıktır. Dünya üzerindeki gözlem noktalarının görüş alanı
sınırlıyken uzaydan Dünyanın her yerini engelsiz gözlemlemek
mümkündür. Gözlem, uzayın ilk uygulamaları arasında yer alır ve değişik
amaçlarla değişik gözlem, teknolojileri geliştirilmiştir. Sivil gözlem uyduları
yanında, meteorolojik gözlem optik gözlem, radar gözlemi, keşif, istih-
barat, dinleme ve erken uyarı amaçlı uydular vardır. Bu uydular, güvenlik
açısından uzayın vazgeçilmez kullanımları arasında yer almaktadır. Bu
eğilimin artan bir oranda devam etmesi beklenmektedir.

Yukarıdaki metinden ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Günümüzde uzay teknolojilerinin askerî ve politik etkisini örneklerle açıklayınız
 2. Türkiye’nin uzay teknolojileri ile ilgili hangi çalışmaları bulunmaktadır? Araştırınız.
  1. Dünya’nın herhangi bir bölgesinin çekilen görüntülerinin anında bir yer istasyonuna ve
   oradan da istenilen merkeze aktarılması olan optik gözlemin önemini ülkelerin güvenliği
   açısından yorumlayınız.

  2. Günümüzde uzay teknolojisi alanında hangi bilimsel çalışmalar hangi amaçla kullanılmak
   tadır? Açıklayınız.

CEVAP VER