Uluslararası Para Fonu (IMF) nedir? Hakkında bilgiler..

0
141

. Uluslararası Para Fonu (IMF)

Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) (IMF), 1944 yılında uluslararası para
sisteminin esaslarını belirleyen “Bretton Woods Anlaşması” gereğince kurulmuş ve 1 Mart 1947’den itibaren
fiilen çalışmaya başlamıştır. Kuruluşun merkezi Washington’dadır. Amacı, uluslararası para sisteminin
düzenli şekilde işlemesini sağlamak ve üye ülkelerin dış ödeme güçlüklerinin çözümüne katkıda
bulunmaktır.

1990’ların başlarında 177 ülkenin üye olduğu IMF’ye Türkiye, 14 Şubat 1947 tarihli ve 5016 sayılı
yasayla katılmıştır.

IMF’ye üye ülkeler aynı zamanda Dünya Bankasına da üyedir. Üye sayıları 186’ya ulaşmıştır. IMF
üyesi her ülkeye bir kota tahsis edilir. Kotalar, üye ülkelerin Fonla olan mali ve yönetim ilişkilerini belirler.
Kotalar, her üyenin Fona sağlayacağı kaynak miktarım belirler. Ülkenin uluslararası ticaret potansiyeline,
millî gelirine ve döviz rezervlerine göre kotalar belirlenir.

IMF’nin Faaliyetleri

 • Ekonomik istikrarsızlık çeken ve dış ödemeler bilançosu açık veren ülkelere bu açıkların
  finansmanı için kısa süreli kredi sağlamak
 • Uluslararası parasal ilişkilerin düzenli ve uyumlu gelişmesini sağlamak
  • Üye ülkelerin uluslararası ticari bankalara veya resmî kuruluşlara olan ödenemeyen borçlar
   sorununun çözümü için aracılık yapmak

  ç. Üye ülkelerin, kambiyo dalgalanmalarını en aza indirerek döviz akışını kolaylaştırmak güçlendirmek

CEVAP VER