Türkiye’nin AB üyelik süreci

0
91

. Türkiye’de AB ile İlgili Gelişmeler

1957 yılında 6 Batı Avrupa ülkesinin ekonomik ve siyasal bütünleşmeyi (entegrasyonu) amaçlayarak
kurdukları, Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma iradesini daha 1960’lı yılların başında ortaya koyan
Türkiye, henüz bu hedefini gerçekleştirememiştir. 1 Kasım 1993’te Maastricht Antlaşması’nın yürürlüğe
girmesinden itibaren Avrupa Birliği (AB) adını alan bütünleşme hareketi, bu tarihten sonra yeni bir aşama ve
dinamizm kazanmıştır. AB’nin 1 Ocak 2007 tarihinde Bulgaristan ve Romanya’nın katılımları ile toplam üye
sayısı 27’ye ulaşmıştır.

1987 yılında üyelik başvurusunda bulunmuş olan Türkiye ise 3 Ekim 2005’te müzakere çerçeve
belgesinin kabulü ile resmen müzakere sürecine başlamaya hak kazanmıştır. Türkiye 6 Batı Avrupa ülkesinin
bütünleşme hareketine, 31.07.1959 tarihinde üye olmak üzere başvurmuştur. Türkiye’nin AET ülkeleri ile
ekonomik bütünleşme süreci, 12 Eylül 1963 tarihli “Ankara Ortaklık Anlaşması” ile başlatılmış ve 23
Temmuz 1970 tarihli “Katma Protokol” ile pekiştirilmiştir. 1963 tarihliAnkara Anlaşması ile Türkiye’ninAET
üyeliği hazırlık süreci başlamıştır. 1 Aralık 1964 tarihinde, tam üyeliği hedefleyen Ortaklık Antlaşması’nın
yürürlüğe girmesinden başlayarak Katma Protokol’ün yürürlük tarihine (1 Ocak 1973) kadar geçen süre
topluluk ile Türkiye arasındaki ekonomik farkları azaltmaya yönelik hazırlık dönemi’dir. Hazırlık
Dönemi’nde, Türkiye topluluğa karşı bir yükümlülüğe girmemiştir. Türkiye’nin sanayi ürünlerine uyguladığı
gümrük tarifelerindeki indirimi geçiş dönemi olarak adlandırılan 1973-1995 döneminde yapması
gerekiyordu. Türkiye bu dönemleri sanayi ürünlerinde gümrük indirimleri ve ticarette liberalleşme ile birlikte
ekonomisini, hukuki mevzuatını ve siyasal yapısını AET ile uyumlaştırma çalışmaları ile geçirmesi
gerekiyordu.

Türkiye’nin, hazırlık ve özellikle geçiş dönemlerini çok başarılı geçirdiğini söylemek mümkün
değildir. 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren yaşanan ekonomik ve politik istikrarsızlık, büyüyen dış
açıklar ve ödeme güçlükleri ekonomik gelişmeyi kesintiye uğratmıştır. 1980 yılı başından itibaren topluluk ile

 

 

İlişkiler sıklaştınlmış. Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde Ankara Anlaşması’ndan bağımsız olarak ve söz
konusu anlaşmada öngörülen dönemlerin ve süreçlerin tamamlanmasını beklemeden Avrupa Topluluğuna
üyelik için başvurusunu yapmıştır.

Üstün çaba ve gayretler sonucu, 3 Ekim 2005 tarihinde müzakereler resmen başlatıldı. Türkiye’nin
AB’ye üyelik süreci hâlâ devam etmektedir. Bu dönemde Türkiye; ekonomisini, idari, sosyal ve siyasal
sistemini, AB normlarına uyumlu hâle getirmek için gerekli iyileştirmeleri yapma yükümlülüğüne girmiştir.
Türkiye, bu iyileştirmeleriAB üyeliği için değil ülkenin çağdaşlaşması için gerçekleştirmektedir.

CEVAP VER