Turizm neden önemlidir?

0
120

Niçin Turizm?

İnsanoğlu geçmişten günümüze dek yaşadığı yerden farklı yerlere geziler düzenlenmiştir. Gezilerin amacı bazen heyecan, macera tutkusundan, değişik yerleri merak etmesinden bazen de dinlenme, spor, tedavi ve kutsal yerleri ziyaret etme ihtiyacından kaynaklanmıştır.

Günümüzde ulaşım ve iletişim imkânlarının gelişmesiyle bu seyahatler kitlesel bir hale gelmiştir.

 

A r a z i Ç a ( ı ş m a s ı

   

Yakın çevrenizde tarihî, kültürel veya doğal değerlerimizin olduğu bir bölgeye gezi düzenleyiniz. Gezi sırasında gördüğünüz yerlerin turistik değeri ile ilgili bir tanıtım yazısı yazınız. Tanıtımınızı yaparken fotoğraf, grafik ve tablolara yer veriniz.

Türkiye’de Turizmin Gelişimi ve Uygulanan Politikalar

Türkiye’de turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri 1940’lardan sonra fark edilmiş, 1963 yılından 1980’li yıllara kadar gelişme eğilimi göstermiştir. Bu yıllarda çağdaş bir turizm yapılanmasına doğru gidilmiştir. Bu dönemde turizm çeşitliliğinin yaşatılabilmesi için doğal kaynaklar uygun yatırım projeleri ile değerlendirilmiştir. Bunun için gerekli şartlarda teşvikler sağlanarak özel işletmelere imkânlar tanınmıştır. 1982 yılında “Turizm Teşvik Kanunu” çıkarılmış, 1985 yılında ise turizm, “Kalkınmada Özel Önem Taşıyan Sektör” kapsamına alınmıştır. Böylece turizm sektöründe büyük bir yatırım talebi oluşmuştur.


TÜRKIYE’NIN TURİZM POLİTİKALARI

107

 

Turizmin Kültürel İlişkilere Etkileri

Turizm, kültürel etkileşime neden olan bir faaliyettir. Seyahatler ve konaklamalar sırasında kurulan
ilişkiler sonucunda farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip toplumlar arasında bilgi alışverişi yaşanabilir.
Turizm, toplumların dünya görüşünü ve başka ülke insanları ile ilgili düşüncelerini etkileyen sosyal bir
olaydır. Turist olarak başka ülkelere seyahat eden insanlar o ülke insanlarını çeşitli açılardan etkilediği
gibi onlardan da önemli ölçüde etkilenmektedir.

Turizm, 1980’li yıllardan sonra ekonomik, sosyal ve çevresel yönleri ile birlikte ele alınmaya başlanmıştır. Çünkü Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve tarihî zenginliklerin turizme yansımadığı görülmüştür. Bu nedenle yasal düzenlemeler yapılarak turizm teşvik kanunları çıkartılmış, vergi ve gümrük muafiyetleri özel döviz tahsisleri verilmiştir. Bu önlemlerle turizmde büyük gelişmeler sağlanmış, 1984-1990 yılları arasında turizm ortalama %12,1 oranında büyüyen bir sektör olmuştur.

Turizm, sağladığı döviz getirisi ve istihdam yoluyla ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyen önemli bir sektördür. Farklı kültürler arasında etkileşim sağlaması nedeniyle de sosyal ve kültürel bir boyut kazanır. Turizm, aynı zamanda çevreyi de etkileyen önemli bir faaliyettir.

CEVAP VER