Sitokinez: Sitoplazma Bölünmesi

0
282
 1. Sitokinez: Sitoplazma Bölünmesi

  Mitoza çoğunlukla iki yavru hücrenin oluşumuna neden olan sitoplazma bölünmesi eşlik eder. Sitoplazma bölünmesi genellikle anafaz evresinde başlar. Böylece hücrenin çekirdek ve sitoplaz- ma bölünmesi eş zamanlı gerçekleşir.

  Aktin proteinlerinin mikrofilamentleri oluşturduğunu 9. sınıfta öğrenmiştiniz. Mikrofilamentler hücre bölünmesi sırasında hayvan hücrelerinin sitoplazmalarının boğumlanmasında görev alır. Hayvan hücrelerinin sitoplazma bölünmesi sırasında hücre zarının altında aktin ve miyozin ipliklerinden oluşan bir halka sitoplazmayı ikiye bölecek şekilde kasılarak daralır, boğumlanır (Şekil 2.5).

  Ana hücreden iki yavru hücre oluşuncaya kadar boğumlanma devam eder. Mitoz bölünme sonucu oluşan iki yavru hücre genetik materyal bakımından birbirinin aynıdır.

  Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda çözümleriyle birlikte verilmiş örnek problemleri inceleyiniz.

  Örnek: Kromozom sayısı 2n=24 olan bir hücre, arka arkaya 3 kez mitoz bölünme geçirirse sonuçta toplam kaç hücre oluşur?

  Çözüm

  (2n formülünden yararlanılır.)

  n=Mitoz bölünme sayısıdır.

  2n=23=2.2.2=8 hücre oluşur.

  Örnek: Bir canlının sperm hücrelerinde 18 kromozom varsa akciğer hücrelerinde kaç kromozom ve kromatit bulunur?

  (Sperm üreme hücresidir ve n sayıda kromozoma sahiptir. Akciğer hücresi vücut hücresidir. 2n sayıda kromozoma sahiptir. Bir kromozom iki kromatitten oluşur.)

  Çözüm

  n=18 ise

  Akciğer hücresinde 2n=2.18=36 kromozom 36×2=72 kromatit bulunur.

  Bitki Hücrelerinde Mitoz ve Sitokinez

  Mitoz bitki ve hayvan hücrelerinde farklılık gösterir. Bitki hücresinde görülen mitozun evrelerini incelerken bu farklılıklara dikkat ediniz (Şekil 2.6).

  Telofaz

Profaz: Kromatin iplikler kısalıp yoğunlaşır, çekirdek zarı kaybolur. Bitki hücresinde sentrozom olmadığı için iğ iplikleri sitoplazmadaki proteinlerden oluşmaya başlar. İğ iplikleri kardeş kromatitlerin kinetokorlarına bağlanır.

CEVAP VER