Sakatlıkların sınıflandırılması

0
103

Sakatlıklar; daki zedelenmeye bağlı olarak organizmanın işlevlerinin tamamında ya da bir kısmındaki kayıplar olarak tanımlanan yetersizlik, engelli-
* İletişim sakatlıkları, likle beraber değerlendirilebileceğimiz bir kavramdır.

Kişisel bakımla ilgili sakatlıklar
* Tolerans azlığı, mekanik gereçlere bağımlılık gibi kişinin Engellilik; yaşa, cinsiyete, sosyal ve kül içinde bulunduğu becerilerle ilgili sakatlıklar, türel etkenlere bağlı olarak özür ve sakatlıklar so-
* Vücuttaki pozisyon bozuklukları sonucu oluşan sakatlıklar, nucu oluşan, o birey için normal olan bir işlevin
yerine getirilememesi, tamamlanamaması ya da
* Beceri ve hünerle ilgili sakatlıklar, eksik kalması durumudur. Eksik kalan işlev, bir
* Özel durumlarla ilgili sakatlıklar, aktiviteyle sınırlı olmayıp yaşantıyı oluşturan rol-
* Hareket ile ilgili sakatlıklar, lerden biridir. Örneğin, fiziki bir engel vücudun
* Diğer sakatlıklar şeklinde sınıflandırılabilir. belli bir kısmını ilgilendirse de etkisi o bölgeyle sı-
nırlı kalmaz ve sonuçlarıyla o kişinin yaşamını
dolayısıyla toplumun bütününü etkiler.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

Engellilik;
* Oryantasyonla ilgili engellilikler,
* Fiziki bağımlılık yaratan engellilikler,
* Hareketle ilgili engellilikler,
* Sosyal durum ve entegrasyonla ilgili engellilikler,
* Ekonomik yeterliliğini önleyen engellilikler olarak
sınıflandırılabilir.

CEVAP VER