Ruhr bölgesi nerededir?

0
156

Ruhr Bölgesi

Ruhr sanayi bölgesi (Harita 1, Fotoğraf
1) Kuzey Fransa’dan başlayıp Belçika,

Hannover ve Saksonya’dan Slezya’ya kadar
devam eden büyük sanayi kuşağı içinde yer
alır. Aynı zamanda, Avrupa’daki sanayi böl-
geleri arasında Sanayi Devrimi’nin bütün
aşamalarının gerçekleştiği tipik bölgeler-
den biridir.

Ruhr Bölgesi’nin esas gelir kaynağı
yakın bir zamana kadar kömür ve çelik üre-
timiydi. Günümüzde bilişim teknolojisi,
lojistik, alternatif enerji buranın ekonomik
gelişmesini belirleyen faktörler olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Almanya’da sanayinin gelişmesinin temelinde, Ruhr ve Saar havzalarındaki maden kömürü yatak-
larının önemli etkisi vardır. Ruhr Havzası’nda üretilen demir ve çeliğin bir bölümü, makine ve motor
üretiminde kullanılır. Aşağı Saksonya, Frankfurt, Mannheim (Maynhaym) ve Stuttgart (Stutgart)
önemli sanayi tesislerinin yer aldığı merkezlerdir. Demir-çelik, kömür, çimento, kimyasal maddeler,
makine, taşıt, elektronik aletler, gemi yapımı, tekstil ve gıda bu havzadaki önemli sanayi dallarıdır.

CEVAP VER