Ana Sayfa Blog Sayfa 99

Talebi etkileyen faktörler

Talep kanununa göre yüksek fiyat düzeyinde mal miktarının azalması iki etkiye bağlıdır. Bunlar ikameve gelir etkileridir. İkame etkisi: Bir malın talebini etkileyen unsurlardan biri o...

Talep nedir? Talebin özellikleri nelerdir?

Talep: Belirli bir sürede, belirli bir piyasada, belirli bir fiyatta kişinin satın alma isteği ve geliriyle satın alabileceği mal ve hizmet miktarıdır. Toplumda yaşayan insanların birçok...

ATATÜRK’ÜN EKONOMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

K. ATATÜRK'ÜN EKONOMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ "Bir ulusun hayatıyla doğrudan doğruya ilgili olan ekonomisi, çöküşünün de yükselişinin denedenidir. Zamanımız bir iktisat çağıdır. Kılıç kullanan kol...

Kapitalist, sosyalist ve karma ekonomik sistemler

Kapitalist, sosyalist ve karma ekonomik sistemleri araştırarak bir sunu hazırlayınız.   Doktrin, bir bütünlük ve tutarlılık içerisinde geliştirilmiş olan düşüncelerdir. Ekonomik olaylar veekonomik faaliyetler, iktisatçılar tarafından...

Ekonominin Amaçları nelerdir?

EkonomininAmacı Ekonomi biliminin amacı, ele aldığı alanda meydana gelen olaylarla ilgili neden sonuç ilişkilerinibulmak ve bilimsel kurallar hâlinde ortaya koymaktır. Ekonomi sosyal bir bilimdir. Bu...

Hizmet sektörleri nelerdir?

Hizmet Tarım ve sanayi sektörünün dışında yer alan bütün sektörler hizmet sektörü içerisine girer. Hizmetler; Bankacılık Pazarlama Reklam Ulaşım Turizm Sigortacılık Eğitim olaraksıralanabilir. Her ülkede ekonomik gelişme devam ettikçe hizmet sektörünün toplam istihdam ve...

Sanayinin Kuruluşunda Etkili Olan Faktörler

Hammadde Ülkemiz, sanayide kullanılan ham madde kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bunlar; yer altıkaynaklarından demir, krom, bakır, çinko rezervleri gibi metal madenler; bor tuzları, çimento ham...

Bitki Büyümesinde Rol Oynayan Faktörler- Bitkisel Hormonlar

Bitkisel Hormonlar Hormonlar, bitki tarafından çok düşük yoğunlukta üretilen veüretildikleri yerden bitkinin diğer kısımlarına taşınan kimyasalhabercilerdir. Hormonlar bitkide doğal olarak sentezlendiği gibilaboratuvar ortamında sentetik olarak...

Sanayi nedir?

Sanayi Topraktan ve toprak altından elde edilen ham maddeler sanayi faaliyetleri sonucu tüketime elverişlimallar hâline dönüşerek pazara sunulur. Bu anlamda sanayi, işlenmemiş (ham) veya yarı...

Türkiye Topraklarından Yararlanma Oranları

Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekillerinin özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar. Dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır....