Ana Sayfa Blog Sayfa 101

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

İhtiyaçlar ABD'li psikolog Abraham Maslow tarafından ortaya atılan bir teoriyle beş gruba ayrılmıştır. Maslow Teorisi ya da Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi olarak adlandırılan teoriye göre insanlar, belli kategorilerdeki...

Fayda nedir? Faydanın özellikleri

Mal ve hizmetlerin, insan ihtiyaçlarını tatmin etme (giderme ) özelliğine fayda denir. Fayda temelde psikolojik bir kavramdır. İnsan sevdiği hoşlandığı şeylerden zevk alırken sevmediği, hoşlanmadığı...

İhtiyaç nedir?

Yokluğu hissedilen ve giderilmesi için çaba sarfedilen, giderildiği zaman haz, giderilmediği zaman acı ve üzüntü veren insani duyguya ihtiyaç denir. İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için yemek,...

Hizmet nedir? Hizmet türleri nelerdir?

• Hizmet Belirli birtakım insan ihtiyaçlarını karşılamasına rağmen, mal gibi elle tutulup gözle görülmeyen insana fayda sağlayan faaliyetlere hizmet denir. Örneğin; bir berberin, bir sigorta şirketinin...

Ekonomik insan nedir?

İnsanların yaşamak ve yaşamlarını devam ettirmek için bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mal ve hizmet tüketimi yaparlar. Ekonomi bilimi, insanların ne kadar çok...

Eğitim ve toplum

Toplum, ortak amaçlar, beklentiler, duygu ve düşünüşle bir araya gelmiş bireylerin oluşturduğu bir bütündür. Her toplumun sahip olduğu değer ve normlar vardır. Bu değer ve normların...

EbaDersleri.com sitesi yayınına başladı

    EbaDersleri.com sitesi yayın hayatına başlamıştır.  Öğrencilerimize ders çalışmalarında daha yararlı olmak için eba derslerini derleyip sitemizde sunacağız. Eğitim Bilişim Ağı yani kısaca " EBA...