Ana Sayfa Blog Sayfa 100

Türkiye’nin doğal kaynakları

Doğal Kaynaklar însan toplulukları, belirli bir coğrafyada yaşar. îklim koşulları, akarsular, yer altı zenginlikleritoplumun ekonomik yaşamı açısından önemlidir. Toprak, bitki, hayvan, madenler, hava ve güneş...

Teknoloji ne demektir?

Teknoloji en genel anlamıyla bilimsel bilginin kuvvete ve eyleme dönüşmüş şekli olaraktanımlanmaktadır. Teknoloji insan hayatında şu değişiklikleri ortaya çıkarır: I) Teknoloji, daha düşük maliyetle daha...

Türkiye’nin beşeri kaynakları

Beşeri Kaynaklar Bir ülkenin ekonomik potansiyelini ve büyüklüğünü gösteren kriterlerin başında o ülkenin beşerikaynağı olan nüfus gelmektedir. Beşeri kaynaklar incelenirken; belli bir bölgede yaşayan insan...

Girişimci ne demektir?

Girişimci (Müteşebbis): Bir işi düşünen, planlayan, en etkin şekilde yürüten, emek, sermaye vetabiat gibi diğer üretim faktörlerini en uygun biçimde birleştirerek halkın eğilimlerine ve...

Sermaye nedir?

Sermaye çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir: Sabit sermaye: Birçok defa üretime katılan kolay yıpranmayan ve yok olmayan bina, makine, aletedevattır. Değişken sermaye: Üretim işlemi sonucunda yapısını değiştiren veya...

Üretim faktörleri nelerdir?

ÜRETİM FAKTÖRLERİ Emek: Üretim faaliyetine dâhil edilen insan gücüne emek denir. Emek, faydalı bir mal ve hizmetüretmek amacı ile planlı bir şekilde yapılan fiziksel veya...

Üretim nedir?

İhtiyaçları karşılamak için kullanılan mal ve hizmetleri meydana getirmek, bir fayda sağlamak veyavar olan faydayı artırmak amacıyla yapılan her türlü faaliyete üretim denir. Ekonomik faaliyetlerin...

Tüketim nedir?

Malların insan ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla kullanılmasına tüketim adı verilir. İnsanlar dahaiyi yaşamak daha yüksek bir refah düzeyine ulaşmak için çalışırlar. Bu durum tüketimi artırır....

Malların sınflandırılması

• Mal İnsanların maddi ihtiyaçlarını gideren, fiziksel özelliğe sahip olan varlıklara mal denir. Örneğin;otomobil, ekmek, muz vb. malları çeşitli gruplarda sınıflandırmak mümkündür.  A. Malların kıtlık derecesine...

Gelir nedir?

Belirli bir dönemde üretime katılmanın karşılığı olarak kişi ve kuruluşların elde ettikleri, para ile ifadeedilebilen değerlere gelir adı verilir. Gelirin elde edildiği dönem; gün,...