Nüfus politikası neden önemlidir?

0
164

Neden Nüfus Politikası

Nüfus ve nüfusun yapısı ülkeler için hayati önem taşır. Nüfus miktarı ve özellikleri ile ülkelerin kalkın-
maları arasında ilişki bulunmaktadır. Bir ülkenin kalkınabilmesi veya bir devletin varlığını devam ettire-
bilmesi için mutlaka nüfus gereklidir. Ancak günümüzde bazı ülkeler, aşırı nüfus artışının sorun oluştur-
ması ve buna karşı önlem alınması gerektiğinden hareketle çeşitli nüfus politikaları uygulamaktadır.
Türkiye’de farklı dönemlerde farklı nüfus politikaları uygulanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından planlı
dönemin başladığı 1963 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltici, bu dönemden günümüze kadar ise
nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanmış, hızlı nüfus artışının ekonomik kalkınmada bir engel
olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmaya başlamıştır.


Şekil 1: Türkiye’de nüfusun fazla olduğunu sembolize eden şekil

1963 öncesi dönemde aile planlaması gibi nüfus artış hızını kontrol altına alan, doğum oranlarını düşüren uygulamalar teşvik edilmezken 1963’ten sonra bu tür uygulamalar teşvik edilerek nüfus artışının yavaşlatılmasına yönelik politikalar hız kazanmıştır.

116

 

Milyon kişi

80ıi-

70
60
50
40
30
20
10
0

1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2010

TÜIK, 2011

Türkiye nüfusunun artış hızı grafiği

E t k i n l i k

Türkiye nüfusunun yıllara göre artış tablosu

Sayım Tarihleri

Nüfus

Yıllık Nüfus Artış Hızı %o

28. 10. 1927

13.648.270

20. 10. 1935

16.158.018

21,1

20. 10. 1940

17.820.950

19,59

21. 10. 1945

18.790.174

10,59

22. 10. 1950

20.947.188

21,73

23. 10. 1955

24.064.763

27,75

23. 10. 1960

27.754.820

28,53

24. 10. 1965

31.391.421

24,63

25. 10. 1970

35.605.176

25,19

26. 10. 1975

40.347.719

25,01

12. 10. 1980

44.736.957

20,65

20. 10. 1985

50.664.458

24,88

21. 10. 1990

56.473.035

21,71

22. 10. 2000

67.853.315

18,35

31. 12. 2010

73.722.988

15,88

TÜIK, 2011

Türkiye nüfusunun yıllara göre artış oranı grafiği

%o 30

25

20

15

10

Yıllar


CM


in m oı

ın

o

ı

m

I

O

ı

m

I

O

1

m

 

ın

m

to

to

r-

 

cn

     

o?

o?

t—’

1

T—1

I-11

T—1

I-11

 

ö

ın

Ö

ın

ö

Ln

ö

   

m

m

to

to

o?

o?

       

o?

Yıllar

in r- oı

o co oı

ın co oı

o oı oı

o o o

CM

Yukarıda yer alan tablolardan ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevap-
landırınız.

  1. Türkiye’nin nüfusu yıllar içinde nasıl bir değişime uğramıştır?
  2. Nüfusun yıllar içindeki değişiminde, uygulanan nüfus politikalarının nasıl etkisi olmuştur?
  3. Nüfus artış hızının en az olduğu dönem hangi yıllar arasındadır? Bunda neler etkili olmuştur?
  4. Yukarıdaki tablo ve grafiklerden yararlanarak Türkiye’nin yıllara göre nüfus artış hızı grafiğini hazırlayınız.

CEVAP VER