Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

0
103

İhtiyaçlar ABD’li psikolog Abraham Maslow tarafından ortaya atılan bir teoriyle beş gruba
ayrılmıştır.

Maslow Teorisi ya da Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi olarak adlandırılan teoriye göre insanlar, belli
kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha üst ihtiyaçları
tatmin etme arayışına girerler.

Maslow’un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluştururlar ve her ihtiyaç kategorisine bir
kişilik gelişim düzeyi karşılık gelir. Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst
düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişim düzeyine geçemez.

CEVAP VER