Konvertibilite nedir?

0
76

Konvertibilite; ulusal paranın döviz piyasasında serbestçe alınıp satılabilmesini (yani başka paralara
serbestçe çevrilebilmesini) ve uluslararası ekonomik işlemlerde kullanılmasını ifade eder. Bu saydığımız
özelliklere sahip olan paralara konvertibl paralar denir. Serbest kur sisteminin uygulanması, ulusal
paraların kolayca birbirlerine dönüştürülebilmesini gerektirir. 1980’li yıllardan sonra serbest kur sistemine
geçme girişimlerinde bulunan Türkiye, ulusal parasının yani TL’nin konvertibl para olduğunu açıklamıştır.
Ancak bir ulusal paranın gerçek anlamda konvertibl sayılabilmesi için ilgili hükümetin bu şekilde kendi
ulusal parasını, tek taraflı konvertibl ilan etmesi yetmez. Bunun için önemli bazı şartların olması gerekir.
Bunların başında, parası konvertibl ilan edilen ülkenin ulusal ekonomisinin istikrarlı, işsizlik ve kronik dış
açık ve kamu kesimi açığı gibi ekonomik sorunları bulunmayan bir ekonomi olması; buna bağlı olarak da
ulusal parasının dış ödemelerde genel kabul gören bir para olması gerekir. Böyle bir konvertibilite gücüne
sahip ve uluslararası ödemelerde genel kabul gören çok az sayıda ulusal para vardır. Buna örnek olarak ABD
doları, avro ve Japon yeni gösterilebilir.

CEVAP VER