Kemik Yaralanmaları ve Nedenleri

0
163

Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik yapısının
ve devamlılığının bozulmasına kırık denir.
Kemik dokusundaki bütünlüğün ve devamlılığın bozulması, kemiğe etki eden kuvvetin derecesine ve kemiğin
travma sonucu oluşacak şoku absorbe edebilme yeteneğine göre değişir. Ortaya çıkan yaralanma, küçük bir çatlaktan (fissür), bir veya birçok kemiğin
kırılmasına, hatta kırıklı çıkığa (kırığa komşu eklemlerde çıkığın oluşması) kadar değişiklik gösterebilir. Kırığı oluşturan kuvvet, sadece kemiği kır-
makla kalmayıp beraberinde kemiğin etrafındaki deriyi, kasları, tendonları, ligamentleri, damarları, sinirleri ve o bölgedeki organları da yaralayabilir.

 

Kırıklar birçok kritere göre sınıflandırılabilir. Ancak üzerinde durulması gereken ana sınıflandırma açık ve kapalı kırık şeklinde yapılan sınıflandırmadır.
Açık kırıkta, deri ile deri altındaki yumuşak dokuların bütünlüğü bozulmuştur ve kırık hattı, dış ortam ile ilişkidedir. Kemik dokusunun iltihaba karşı direnci düşük olduğundan, açık kırıklarda kemik iltihabı tehlikesi çok yüksektir.
Kapalı kırıkta ise kemiği kaplayan ve dış ortamdan ayıran dokuların bütünlüğü bozulmamıştır. Kırık olan bölgede ağrı, şişlik, hematom, ekimoz, fonksiyon ve şekil bozukluğu görülür.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?
∗ İnsan ağırlığının % 17’sini kemikler oluşturur.
∗ Kan hücrelerini üreten doku kemik iliğidir.
∗ Kemikler vücudun kalsiyum depolarıdır. İnorganik ve organik yapılardan oluşur. Kemiğin % 67’sini oluşturan inorganik yapılar kemiğe sertlik verir;
% 33’lük organik kısmı ise esnekliği ve dayanıklılığı sağlar.

BİLGİ NOTU
ekimoz: Doku arasında ve cilt altında yayılan kanın vermiș olduğu morumsu görünüme verilen isimdir.
rüptür: Bir dokunun yırtılması veya kopmasına verilen isimdir.

performans görevi

Kırığın iyileşme süresine etki eden faktörlerden biri de hastanın yaşıdır. Sağlık kuruluşlarının ortopedi bölümlerine başvurarak otuz yaş altı ve üstü hasta-
larda görülen kırıkların kaynama sürelerini araştırınız. Araştırmanızda kırıklarla ilgili raporları ve röntgen filmlerini inceleyebilirsiniz.
Çalışma sürenizi, araştırma ve uygulama basamaklarını ve değerlendirme kriterlerini öğretmeninizle birlikte belirleyiniz.

 

Așırı Kullanım Yaralanması ve Nedenleri

Kasların, yumuşak ve gevşek olması gereken dinlenme hâlinde bile, gergin ve elle hissedilebilir bir sertlikte olması kas sertliği olarak tanımla-
nır. Sporcular, kas sertliğini yorgunluk, batma hissi, ağrı ve kramp şeklinde hissedebilirler.
Sportif etkinliğin yapıldığı zemindeki bozukluklar, uygun olmayan antrenman yöntemleri, kasların aşırı kullanımı, mineral yetersizliği kas sertli-
ğine neden olur.
Kasların gerdirme egzersizleri ile gevşetilmesi, sıcak duş ve banyo, ağrı kesici merhem ve pomat uygulaması, kas gev-
şetici ilaçlar, masaj, kas güçlendirici egzersizler kas sertliğinin tedavisinde uygulanabilecek yöntemlerden bazılarıdır.
Kas sertliği ile karşılaşan sporcuların yeterince magnezyum almasına dikkat edilmelidir. Antrenman ve yarışmalar öncesinde uygun ısınma ve gerdirme egzersizleriyle kaslar yüklenmeye hazırlanmalıdır.

Kas yorgunluğu, kasın enerji ihtiyacı ile enerji üretme kapasitesi arasındaki geçici dengesizlik olarak tarif edilebilir. Daha basit bir tarifle, kasların kuvvet üretme kapasitesinin, tekrarlanan kasılmalar sırasında azalmasıdır.
Yorgunluk, kas hücresindeki iç ortam dengesinin bozulmasıyla ilgilidir. Kas hücresinde laktik asit gibi bazı maddelerin artması, glikojen gibi bazı maddelerin azalması kasta iç ortam dengesinin bozulmasına neden olur. Yine yeterli sayıda kas hücresinin uyarılamaması veya bazı kas hücrele-
rinin zayıf uyarılması kas kuvvetinde azalmaya yol açar. Bu da kasın kasılmasını olumsuz etkileyerek yorgunluğa yol açar.
Kas yorgunluğu hiçbir tedaviye gerek olmaksızın sadece istirahat ile 3 – 4 gün içinde geçer.
Yorgunluğun atılmasını hızlandırmada C ve E vitamini almak, sauna ve masaj etkilidir.
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?
Alt ekstremitedeki dolașım bozukluğu laktik asit birikimine yol açar. Bu da ağrı ve kramplara neden olur.

*İnsan vücudundaki glikojen asla tamamen tükenmez.

CEVAP VER