İşletmelerin amaçları nelerdir?

0
158

İnsanların ihtiyaç ve istekleri sınırsızdır. Ancak bunları karşılayacak kaynaklar son derece
sınırlıdır. Bu nedenle insanlar, ellerindeki sınırlı kaynakları akılcı ve ekonomik kullanmak
zorundadırlar. Ekonomide, kaynakların kullanımını gerçekleştiren en somut birimler “işletme”
adı verilen kuruluşlardır. Mal ve hizmet üretilip satılan her yerde işletme faaliyeti vardır.
İşletmeler, ekonominin temel kuralları içerisinde faaliyet gösterir.

İşletme, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal veya hizmet üreten ekonomik
birimdir. Başka bir tanımla işletme bir takım girdilerin insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere
çıktılara dönüştürülmesi sürecidir. İşletmelerin bir kısmı kâr etmek amacı ile kurulur. Örneğin;
market, ayakkabı mağazası, lokanta vb. Bunların dışında kuruluş amacı kâr olmayan işletmeler
de vardır. Dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, devlete ait bazı kurumlar kâr amacı
gütmeyen kuruluşlardır.

Genellikle işletmelerin belli başlı amaçları şöyle sıralanabilir:

  • Kâr sağlama: Kâr, bir işletmenin belirli bir dönem sonunda elde ettiği toplam gelirleri

    ile giderleri arasındaki olumlu farktır.

  • Sosyal sorumluluk: İşletmeler açısından sosyal sorumluluklar bir zorunluluk değildir.

Ancak işletmeler bu sorumluluklarını yerine getirmeyi bir amaç olarak benimsemelidir.

İşletmelerin başlıca sosyal sorumlulukları şunlardır:

Çalışanlara uygun ücret ve uygun çalışma şartları sağlamak
Tüketicilere uygun, kaliteli mal veya hizmet sunmak

Tedarikçilere uygun fiyat belirlemek ve ödeme taahhütlerinin yerine getirilmesin sağlamak
Doğal çevreye karşı çevreyi korumak ve ekolojik dengeyi bozmamak
Topluma karşı iş ahlakı normlarına uymak, toplumun değerlerini zedelememek, toplumsal
bazı faaliyetlere sponsor olmak

Rakiplere karşı haksız rekabette bulunmamak, onları suçlayıcı ve aşağılayıcı ifadelerden
kaçınmak

Devlete ve yerel yönetimlere karşı sorumluluklarını yerine getirmek

Bağlı olunan meslek odalarına karşı, üye aidatlarını ödemek, yönetimde aktif görevler

almak, seçimlere katılmak

Finans kurumlarına karşı ödemelerini zamanında yapmak, doğru mali tablolar sunmak

3. İşletmenin varlığını sürdürmesi, büyüme ve gelişmesi: İşletmeler belirli bir süre için
faaliyet göstermek veya belirli bir büyüklüğü korumak amacıyla kurulmaz. İşletmenin varlığını
sürdürmesi, zaman zaman ortaya çıkan fırsatları değerlendirmesi ve yine zaman zaman ortaya
çıkan tehditleri bertaraf etmesi ile mümkündür. Bu fırsatlar ve tehditler; işletmelerin büyümesi,
küçülmesi, varlığını sona erdirmesi veya devam ettirmesi önemlidir. İşletmelerin varlığını
sürdürmesi hem o işletme hem de istihdamın sürekliliği açısından büyük önem arz etmektedir.
Gelişmesi de benzer şekilde devletin gelirlerini artıracak, yeni istihdam imkânları oluşturacak
ve yerel bazı gelişmelerin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

CEVAP VER