İslamda çevre temizliği önemli midir?

0
95

Çevre denildiğinde insanın içinde yaşadığı ortam akla gelmektedir. Ev, okul, ibadet mekânları, sokaklar, bahçeler, parklar, nehirler, denizler ve ormanlar çevremizi oluşturur.

Yüce Allah, evreni insanların hizmetine sunmuştur. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle ifade

^    s edilmiştir: “Yeryüzünde rengârenk şeyleri de sizin

için yaratmıştır. Bunda, öğüt alan kimseler için ibretler vardır.”

Ancak yaşanılan doğal çevrenin

üzerinde insanların ve diğer canlıların da hakları vardır. Bu nedenle insan doğada hizmetine sunulan imkânların ilahî bir emanet olduğunun bilincinde olmalı ve bunları gelişigüzel kullanıp savurganlık etmemelidir.

Birbirinden farklı özelliklere sahip varlıkların oluşturduğu evrende belli bir uyum, düzen ve denge vardır. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir:

“…(Allah) Her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzen vermiştir.”1 Evrendeki dengenin bozulmasıyla günümüzde çevre kirliliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Denizlerin kirletilmesinden ormanların yok olmasına, sanayi atıklarından çöplere, hava kirliliğinden gürültü kirliliğine kadar bir dizi çevre sorunuyla mücadele etmemiz gerekmektedir. Önlem almadığımız takdirde geri dönüşü olmayan büyük felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır.

Çevre temizliği aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Çünkü insanlar, içinde yaşadıkları çevreyi başkaları ile paylaşırlar. Ortaklaşa kullanılan çevreyi kirletmek, diğer insanlara karşı yapılmış bir haksızlıktır. Bu nedenle insanlar çevreyi nasıl bulmak istiyorlarsa o şekilde bırakmalıdırlar. Sağlıklı bir ortamda insanca yaşamanın herkesin en doğal hakkı olduğu unutulmamalıdır. Peygamberimiz bu konuda sahabelerin de bulunduğu bir ortamda şöyle buyurmuştur: “Hoşa gitmeyen iki şeyden sakının!” Sahabeler de, “Hoşa gitmeyen iki şey nedir?” diye sorunca, Peygamberimiz, İnsanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri kirletmektir.”2 cevabını vermiştir.

İslam dini maddi ve manevi temizlikle beraber çevre ve mekân temizliğini de bir bütün olarak ele alır. Birini yapıp ötekini terk etmeyi eksiklik olarak görür. Yüce Allah ilk vahyettiği ayetlerde temizliğin önemine dikkat çekmiş, iç ve dış temizliğe önem verilmesini emretmiştir. Çünkü sağlıklı ve temiz bir çevre, insanı ruhen ve bedenen sağlıklı tutar. Temiz olmayan bir ortam çeşitli hastalıklara sebep olur. Ayrıca temiz çevrenin, bir toplumun uygarlık düzeyinin göstergesi olduğu da unutulmamalıdır.

Havası, suyu ve toprağıyla bir bütün olan çevremizi korumakla sorumluyuz.

Allah’ın evrende kurduğu dengeyi bozucu davranışlardan uzak durmalıyız.

CEVAP VER