Isı ve sıcaklık arasında ne fark vardır?

0
84

Isı ve sıcaklık

Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır. Dünya’dan çok uzak olmasına
rağmen enerjisi ile bizi ısıtır ve aydınlatır. Aynı zamanda ısın-
mak için kullandığımız odun, kömür, petrol ve doğal gaz gibi
yakıtların başlıca kaynağı da Güneş’tir. Biz de bu yakıtlardan ısı
enerjisi elde ederiz. Buradan da anlaşılacağı üzere, ısı bir ener-
ji çeşididir. ısının akış yönünü bir büyüklük olarak göstermek
için sıcaklık kavramını kullanırız. Başka bir ifadeyle sıcaklık bir
ölçüdür ve bir maddenin diğer maddelerden ne kadar sıcak
veya soğuk olduğunu gösterir.

İsi ve sıcaklık birbirinden farklı
kavramlardır. örneğin, yanan bir mu-
mun sahip olduğu ısı miktarı odamızı
ısıtmaya yetmeyecek kadar azken, sı-
caklığı elimizi yakacak kadar yüksektir.

Fakat kalorifer peteğinin sahip olduğu
ısı miktarı odamızı ısıtmak için yeter-

liyken, kaloriferin sıcaklığı yanan mumun sıcaklığından düşük olduğu
için elimizi mumun yaktığı kadar yakmaz.ISI

SICAKLIK

Bir enerji türüdür.

Enerji değildir.

Birimi joule ve kaloridir.

Birimi santigrat derecedir.

Kalorimetre ile hesaplanır.

Termometre ile ölçülür.

Maddeler arasında alınıp verilebilir.

Maddeler arasında alınıp verilmez. ı

Isı ve sıcaklık farklı kavramlar olmasına rağmen günlük hayatta bazen yanlışlıkla birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Aşağıda yanlış kullanımı verilen bazı ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadelerin doğrularını yazarak açıklayalım.

CEVAP VER