İş planı nedir? Nasıl hazırlanır?

0
149

iş planı

KONUYA BAŞLARKEN

 1. Plan nedir? Okul içi veya dışında tecrübelerinizden yola çıkarak plan yapmanın ne gibi
  yararlar sağlayabileceğini belirleyiniz.
 2. Gelecekte düşündüğünüz işlerle ilgili planlarınızı kısa, orta, uzun vadeli olmak üzere
  yazınız.


   

  Fizibilite etüdü ile girişimci bir yatırım yapmaya karar verirse sonraki adımı iş planı
  hazırlamak olacaktır. îş planı;

 • Finansal kaynak temini araştırmalarında,
 • Borç yada kredi kaynaklarına başvuru yaparken,
 • Potansiyel ortaklara iş modeli tanıtırken,
 • Teşvik ve destek programlarına başvururken kullanılmaktadır.

1. İşPlanınınAmacı

En geniş anlamıyla planlama bir amaca ulaşmak için yapılacak işlerin önceden
tasarlanarak saptanması anlamına gelir. Girişimci açısından plan, işletmesinin amacına ya da
amaçlarına ulaşabilmesi için ne gibi işlerin yapılacağını, bunların nasıl, ne zaman ve ne şekilde
yapılması gerektiğini gösteren bir tasarıdır. Başka bir ifade ile plan, tasarlanan bir eylem
biçimidir.

îş kurma durumundaki girişimciler için iş planı, özelliği olan önemli bir konudur. Kişiler,
kazandıkları deneyimler ve uygun ölçüde yaptıkları hatalar ile birçok konuyu öğrenirler.
Önceden yapılacak bir iş planı sayesinde alınacak önlemler, işi kaybettirecek kadar büyük
hataların yapılmasına engel olur. Çalışmaya başlamadan önce yapılacak iş planı, iş konusu ile
ilgili olarak yapılan tüm araştırmaları içermelidir. Beklenmeyen sorunlar ve bunların etkileri,
ayrıntılı plan yoluyla önlenebilir ve davranışlar buna göre ayarlanabilir.

îyi bir iş planı;

CEVAP VER