İbadet temizlik ilişkisi nasıldır?

0
138

Temizlik, insanın ruhunu kötü duygulardan; bedenini, giysilerini ve çevresini ise maddi kirlerden arındırmasıdır. Temizliği iki kısma ayırmak mümkündür. Birincisi beden, elbise ve çevre temizliğinden oluşan maddi temizliktir. İkincisi ise duygu, düşünce ve kalbi kötülüklerden arındırmak olan manevi temizliktir. Yüce Allah, ilk inen ayetlerde iç ve dış temizliğe önem verilmesini isteyerek şöyle buyurmuştur: “Elbiseni temiz tut. Kötü şeylerden sakın.”1

İslam dini, maddi ve manevi temizliği bir bütün olarak ele alır. Birini yapıp diğerini terk etmeyi eksiklik olarak görür.


Bu nedenle, bir yandan elbise, beden ve çevre temizliğine; diğer taraftan da kötülüklerden kaçınarak manevi temizliğe dikkat edilmesini ister.

Sağlığımızı korumanın yolu temizlikten geçer. İnsanın iç dünyasındaki temizlik, ruh sağlığını; vücut ve çevre temizliği ise beden sağlığını korur. Temizliğe dikkat etmemek pek çok hastalığa neden olduğu gibi kin tutmak, nefret etmek, yalan söylemek ve iftira atmak gibi davranışlar da ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler.

BİLGİ KUTUSU    

Namaza hazırlık şartlarından ilk ikisi temizlikle ilgilidir. Bunlar;

Hadesten taharet: Namaz kılacak kişinin abdest alması veya gerekli durumlarda boy abdesti almasıdır.

Necasetten taharet: Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.

 

 

İbadetlerin ön şartı temizliktir.

İslam’a göre ibadetler, insanların manevi kirlerden arınmasına katkı sağlar. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, “… Namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar…”1 buyurarak bu durumu dile getirmiştir. Ayrıca insan dua, ibadet ve tövbe ederek de manevi kirlerden arınabilir. Kur’an-ı Kerim’de, “.Kuşkusuz Allah, tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.”2 ayetiyle de tövbe eden ve temizlenenler övülmüştür. Zekât, insanı cimrilikten kurtarıp cömertliğe alıştırır. Serveti arındırır ve temizler. Yoksulların ve yardıma muhtaç olan insanların korunmasını sağlayıp lüks ve savurganlığı önleyerek manevi temizliği gerçekleştirir. Hac; toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirir.

İbadetleri yerine getirenler, kötülüklerden uzaklaşır, ahlakını güzelleştirir ve herkes için iyilik düşünürler. Kötülük yapmaktan sakınırlar. Böylece manevi yönden temizlenmiş olurlar.

YORUMLAYALIM

Hz. Muhammed bir gün yanındakilere, “Birinizin kapısının önünden bt ırmak geçse ve o kimse de orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç kir kair m?” diye sorar. Onlar da “Kalmaz.” diye cevap verince Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da bunun gibidir. Allah namaz sayesinde günahları siler ve temizler, “buyurmuştur.

Buharı, Mevakit, 6.

Yukarıdaki hadisi, ibadet-temizlik ilişkisi bakımından yorumlayınız.

  1. Beden Temizliği

    Temizlik denilince aklımıza önce beden temizliği gelir. Bedenimizi temiz tutmak onu her türlü kirden arındırmakla mümkün olur. Bedenimiz bize Allah tarafından verilmiş bir emanettir. Bu emaneti temiz tutarak korumuş oluruz. Bunun yanında beden temizliği, insanı rahatlatır, ona güven ve mutluluk verir. Temiz insan çevresinde sevilir ve saygı görür.

    Birçok hastalığın sebebi, mikroplardır. Bunun içindir ki Peygamberimiz öncelikle temizlik üzerinde durmuş ve bunu vurgulamak için de “Temizlik, imanın yansıdır…”1 buyurmuştur. O, haftada en az bir defa bütün vücudu yıkamayı tavsiye etmiştir.2 Uykudan kalkınca,3 yemekten önce ve sonra elleri yıkamayı,4 dişleri günde birkaç defa misvaklamayı (fırçalamayı),5 kasık ve koltuk

    altı kıllarını gidermeyi,1 tırnakları kesmeyi, küçük ve büyük abdestten sonra temizlenmeyi, sık sık ağız ve burnu temizlemeyi
    öğütlemiştir. Bütün bunlar, onun, vücut temizliğine verdiği önemi gösterir. Saçların temiz ve bakımlı olması da beden temizliğinin önemli bir bölümünü oluşturur.

CEVAP VER