Hz. Muhammed’in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri

0
829

.

Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde bu kentte çeşitli topluluklar yaşamaktaydı. Bunlar Arap kökenli Evs ve Hazreç kabileleri ile Yahudi olan Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Beni Kurayza kabileleri idi. Bu kabileler arasında zaman zaman anlaşmazlıklar çıkardı.

Peygamberimiz ilk önce Medine’de toplumsal barış ve huzuru sağlamaya yönelik çalışmalarda bulundu. Önce Mekke’den gelen muhacirlerden her birini, Medineli ensardan biri ile kardeş ilan etti. Hz. Ali’yi de kendisine kardeş seçti. Yıllardır bir- birleriyle çatışma hâlinde olan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırdı.

Hz. Muhammed, Medine’de yaşayan tüm dinî gruplarla vatandaşlık esasına dayalı bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın amacı, Medine’yi dış saldırılara karşı beraberce savunmak ve Medine’de özgür bir ortam oluşturmaktı. “Medine Sözleşmesi” denilen bu anlaşmayla, inancı ne olursa olsun, bütün Medineliler için barış ve özgürlük sağlanmıştır.

Yapılan bütün bu çalışmalarla Medine’de barış, huzur ve güvene dayalı özgür bir ortam oluşmuştur.

YORUMLAYALIM

Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:

  • Müslümanlarla Yahudiler, barış içinde yaşayacaklar.
  • Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar.
  • Dışarıdan bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak.
    • Müslümanlarla Yahudiler arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa Hz. Muhammed hakem kabul edilecek.
  • İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla savaşırsa diğer taraf yardımcı olacak.

Medine Sözleşmesi toplumsal barışın kurulmasına nasıl katkıda bulunmuştur? Yukarıdaki maddeleri de dikkate alarak yorumlayınız

CEVAP VER