Gümrük Birliğinin Getirdiği Yükümlülükler

0
146

Gümrük Birliğinin Getirdiği Yükümlülükler

Türkiye-AB Gümrük Birliği, salt bir ekonomik uyum (entegrasyon) modeli olmanın ötesinde
Türkiye’nin AB ile bütünleşme hedefine yönelik ortaklık ilişkisinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır.
Türkiye ile AB arasında ortaklık ilişkisini kuran ve Gümrük Birliğinin çerçevesini çizen 1963 tarihli Ankara
Anlaşması’nın 28. maddesinde, ortaklığın nihai hedefi Türkiye’nin üyeliği olarak belirlenmiştir. Gümrük
Birliğinin 1 Ocak 1996’da başlaması, Ankara Anlaşması’nın 5. maddesi uyarınca, bu hedefe ulaşmak için
belirlenen üç aşamalı entegrasyon modelinin son dönemine geçişi ifade etmektedir. Taraflar arasında sanayi
malları ve işlenmiş tarım ürünlerinin gümrük vergisi ve kotaya tabi olmadan serbest dolaşımını kapsayan
Gümrük Birliği sürecinde Türkiye, mevzuatını AB’nin gümrük ve ticaret politikalarının yanı sıra rekabet ve
fikri, sınai mülkiyet haklarına ilişkin politikalarının da dâhil olduğu kapsamlı bir alanda uyumlaştırma
yükümlülüğünü üstlenmiştir.

CEVAP VER