Girişimcilik türleri nelerdir?

0
8294

KONUYA BAŞLARKEN

 1. Kadınlar, iş hayatının hangi alanlarında daha fazla faaliyet göstermektedirler?
  1. Sosyal, kültürel veya sportif bazı organizasyonlar girişimcilik olarak değerlendirilebilir
   mi? Tartışınız.

 

 

Girişimcilik çok geniş bir alanı kapsamak-
tadır. Okulda, iş yerinde, evde, toplumda, çeşitli
sanat alanlarında, askerî alanda, kamu sektöründe
ve sanal ortamda girişimcilikten söz edilebilir.
Girişimcilik özelliklerine sahip bireyler her yerde
ve her zaman bu özellikleri ile ön plana çıkarak
girişimci bir kimlik kazanabilirler.

Girişimciliğin sadece erkeklere özgü olduğu
düşünülmemelidir. Girişimcilikte cinsiyet değil
girişimci kimliğe sahip olmak önemlidir. Kadın ya
da erkek herkes uygun koşullarda girişimci
olabilir. Ülkemizde başarılı kadın girişimcilere ait
binlerce örnek bulunmaktadır. Ancak bu sayı yeter-
li değildir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girişimcilik türleri şu şekilde gruplandırılabilir:

 

 

 

 • İç girişimcilik: Büyük işletmeler içinde bir fikri, risk alarak ve yenilik yolu ile kârlı nihai
  ürüne dönüştürme sorumluluğu alma işidir. İç girişimcilik, işletme ve örgüt içinde yapılan her
  türlü girişimcilik faaliyetleridir. Firmanın kendi içinde yeni pazarlar bulması, yeni teknolojiler
  kullanması, otomasyona geçmesi vb. iç girişimcilik sayılır.
 • Ticari girişimcilik: Üretim faktörlerinin bir araya getirilip kâr amacıyla mal veya hizmet
  üretimine sevk edilmesine ticari girişimcilik denir. Ticari girişimcilik özel sektör girişimciliği
  olarak da adlandırılabilir.
 • Kadın girişimciliği: Kadınların ekonomik hayattaki rollerinin zenginleşmesiyle
  kalkınmada etkili olmaya başlamışlardır. Kadın girişimciler için çeşitli tanımlar vardır:

  Evinin dışında kendi adına iş yeri olan,

  Bu iş yerinde tek başına veya personeli ile çalışan ve iş sahibi sıfatı ile ortaklıklar kuran,
  Herhangi bir ürün veya hizmetin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yöneten, dağıtım,
  pazarlama ve satışı gerçekleştiren,

  İş ile ilgili konularda ilişki kurulması gereken kişi veya kuruluşlarla kendi adına ilişki
  kuran,

  İş yerinin örgütlenmesi, yönetilmesi, işlerin planlanması vb. konularda karar veren,

  Elde ettiği kazancın yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan kadınlara kadın

   

   

   

  • Sosyal girişimcilik: Sosyal girişimcilik, toplumların alışa gelmiş davranışlarını
   değiştirerek dönüşümlere yol açmaktır. Sosyal girişimci neyin yolunda gitmediğini bulur,
   toplumu yeni sıçramalarla ikna eder ve sistemi değiştirerek sorunun ortadan kalkmasını sağlar.
  • Kamu girişimciliği: Kamu sektöründe çeşitli düzeylerde görev yapan kurumlar da
   girişimcilik faaliyetleri gösterebilir. Yeni bir süreç geliştirme, yeni hizmet alanları geliştirme,
   uygulamalarda kolaylık sağlama gibi alanlarda girişimcilik yapabilir.
  • Sanal girişimcilik: Teknolojik gelişmeler sanal ortamda yeni girişimcilik alanları ortaya
   çıkarmıştır. E-ticaret yoluyla sanal alışveriş merkezlerinden veya mağazalarından satış yapılarak
   veya hizmet sunularak girişimcilik yapılabilir.
TEILEN
Önceki İçerikGirişimci kimdir?
Sonraki İçerikGirişimcilere öneriler

CEVAP VER