Girişimcilerin iş ahlakı nasıl olmalıdır?

0
267

konuya başlarken

  1. Alışveriş tecrübelerinizden yola çıkarak bir işletmede karşılaştığınız size karşı olumlu
    ve olumsuz tutumlardan nasıl etkilendiğinizi sınıf ortamında paylaşınız.
  1. Aldığınız ürünler “ayıplı mal” (belirtilen özelliklere sahip olmayan ürün) olursa tepkiniz

    ne olur? Sorunu hâlletmek için hangi yollara başvurursunuz?

 


 

İş hayatında girişimcilerin, yöneticilerin ve diğer çalışanların davranışları büyük ölçüde
yasalarla belirlenir. Aynı biçimde bir işletme ve çevresi arasındaki ilişkilerin çoğu da yasalar
çerçevesinde yürür. Yasaların da ötesinde neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış
olduğunu belirleyici etken olarak ahlak kavramı karşımıza çıkar.

Genel olarak ahlak; kişilerin, grupların doğru ve yanlışlarını yöneten ilkeler ve değerler
bütünüdür. İş ahlakı ise iş davranışlarıyla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin
haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kurallar toplamıdır. İş ahlakı ve sosyal
sorumluluk işletme davranışlarını yönlendiren çoğu kez yazılı olarak tanımlanmamış, buna
karşın toplum ve ilgili meslek grubu tarafından genel kabul görmüş değerlere uyma
zorunluluğudur. Diğer bir iafeyle, iş ahlakının temelini bireysel ahlak, işletme ahlakı ve
sosyal ahlak oluştururken toplum, müşteriler, rakipler, hissedarlar, yasal ve siyasal çevreyi
oluşturan kurumlar da iş ahlakını etkileyen dış çevre etkenlerdir.

İş ahlakına uygun davranan girişimciler, çevreye ve kişilere zarar vermesi muhtemel
ürünler satmamalıdır. Çalışanlar, rakipler ve müşteriler hakkında asılsız söylentiler
yaymamalıdır. Reklamlar ve indirimler gerçekçi olup tüketici yanıltılmamalıdır. İş ilişkisinde
bulunulan kişilere yasa dışı ve hak etmediği ödeme yapılmamalıdır.

İş yerinde genel adap ve ahlak kurallarına uyarak çalışanlara ve müşterilere karşı nazik
davranılmalı, görgü kurallarına uygun hareket edilmelidir. 

Ders İçi Etkinlik

 

 

Aşağıdaki kısa hikâyeyi okuyarak yorumlarınızı yazınız.

Bir alışveriş merkezinde bir müşterinin 2 yaşındaki kızı susamıştı. Annesi raftan küçük
bir su aldı ve çocuğuna içirdi. Alışverişini tamamladıktan sonra kasada parayı öderken kasiyer
hanım “Bu suyu açmışınız, başka su aldınız mı? Başka yediğiniz şeyler de var mı? Parası
ödenmeden bu iş yerindeki ürünlerden kullanmak, yemek, içmek yasaktır. Bunu her yere
yazdık okumadınız mı?” şeklinde çıkıştı. Müşteri, “kızının susadığını, bu kuralın yanlış
olduğunu ve mutlaka değiştirilmesi gerektiğini” belirtti. Kasiyer hanımefendi işletmenin
sahibini çağırdı ve durumu aktardı. İşletme sahibi bu kuralın yanlış olmadığını, bunun
kontrolünün zor olduğunu ısrarla anımsattı.

Yorumlarınız:

CEVAP VER