Girişimcilerin fonksiyonu – faydaları nelerdir?

0
765

Girişimcilik, gerek toplum hayatının gelişimi gerekse ekonomik yaşamın canlanması
açısından hayati öneme sahiptir. Sürekli gelişen küresel ekonomiyle birlikte girişimcilerin
işlevleri her gün değişmekte, gelişmektedir. Bu nedenle günümüz girişimcilerine atfedilen temel
fonksiyonlar şu başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Piyasaya yeni ürünlerin sunulması: Girişimcilerin temel fonksiyonlarından ilki yeni
  ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Girişimciler; inovasyon, yenilik veya icatlarla
  piyasaya yeni ürünler sunarak insan ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitlilik sağlar.
 • Yeni üretim tekniklerinden yararlanma: Girişimcilerin ikinci fonksiyonu yeni üretim
  tekniklerini veya süreçlerini geliştirmesidir. Girişimciler mevcut üretim süreçlerini veya
  tekniklerini değiştirebilme özelliğine sahiptir. Değiştirdikleri üretim teknikleri ile üretimde
  etkinliği ve verimliliği artırırlar.
 • Yeni ham madde kaynağının bulunması: Ekonomide kaynakların kıt olması işletmeler
  arasında rekabeti de beraberinde getirir. Girişimciler alternatif veya yeni ham madde kaynakları
  yaratabilme veya bulabilme özelliğine sahiptir. Bulunan yeni ham madde kaynakları hem
  üreticilerin hem de tüketicilerin yararına bazı sonuçlar doğurabilir.
 • Yeni istihdam olanaklarının oluşması: Girişimcilerin en yaygın olarak bilinen
  fonksiyonu istihdam yaratma fonksiyonudur. Ekonomik hayatın canlanması, millî gelirin
  artması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, mevcut istihdam alanlarının çeşitlilik
  kazanması girişimcilerin bu fonksiyonu ile gerçekleşir.
 • Yeni pazarlar elde etme: Girişimciler mevcut ürünlere veya hizmetlere yeni pazarlar
  bulabilirler. Yeni pazarlar, işletmeler açısından üretim ve satış hacminin artmasını, tüketiciler
  açısından da daha ekonomik veya kaliteli mal veya hizmetlere ulaşılmasını sağlayabilir.
 • Yeni bir organizasyon biçiminin geliştirilmesi: Girişimciler mal veya hizmetlerin
  farklı organizasyonlar altında üretilip satılmasını sağlayabilirler.
 • Endüstride yeni organizasyonlar kurulmasını sağlamak: Girişimciler, geliştirdikleri
  yenilikler veya icatlar sayesinde yeni organizasyonların kurulmasını sağlayabilirler. Daha önce
  var olmayan bir iş veya sektör ortaya çıkması yeni organizasyonları beraberinde getirir.

CEVAP VER