Girişimcilere öneriler

0
129

KONUYA BAŞLARKEN

 1. Girişimcilerin faaliyetleri öncesinde ve esnasında karşılaşabileceği engeller neler olabilir?
  1. Sosyal, kültürel ve coğrafi faktörler girişimcilik üzerinde ne gibi avantaj ve dezavatajlar
   sağlar? Tartışınız.


 

1. GirişimcilerinAşması Gereken Engeller

Genç girişimcilerin veya girişimci adaylarının faaliyetleri esnasında karşılaşabilecekleri
bazı sorunlar vardır. Bu sorunlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Çünkü iş hayatı dinamiktir ve
sürekli değişiklikler gösterir.

Genç girişimcilere bu sorunların üstesinden gelebilmede yapılacak öneriler şu şekilde
sıralanabilir:

Başarılı ve başarısız girişimcilik örneklerinden hareketle girişimci adaylarına öneri-
lerimiz şunlardır:

 • İşe sıfırdan başlanmalı ve işe başlarken sağlam adımlar atılmalıdır.
 • Başkalarından daha iyi yapılan işler keşfedilmeli ve yapılmalıdır.
 • İnsanların talepleri, zevk ve istekleri karşılanmaya çalışılmalıdır.
 • Girişimci kendisini müşterilerin yerine koyarak karar vermelidir.
 • Girişimcilikte olmazsa olmazlardan biri de kendine güvendir.
 • Satın almak kadar satmak da önemlidir.
 • İş yerinde çalışacak kişilerin seçimine dikkat edilmelidir.
 • Güven tüm iş hayatının en önemli unsurudur.
 • İş ahlakına sahip olmak iş hayatında sürekliliğin temelidir.
 • Her işi zamanında yapmak çok önemlidir.
 • Dengeli ve planlı hareket etmek gerekir.
 • İş hayatında kazanılan tecrübelerden yararlanmak gerekir.
  • Kendini geliştirme arzusuna sahip olmalı, sürekli araştırma ve gözlem yaparak
   kendini yenilemelidir.
 • Gerekli riskler üstlenilmelidir.
 • Yaratıcılık özellikleri kullanılarak fikirler projelere dönüştürülebilmelidir.
 • Diğer insanlarla iyi ilişkiler kurarak güven oluşturmak gerekir.
 • Her felakette zaferin, her zaferde de felaketin tohumları aranmalıdır.
 • İster kazanın ister kaybedin ama daima kendinizi yenilmez olarak addedin
 • Bazı dönemlerde zarar edilebilir hedef uzun vadeli olmalıdır.
 • Başarısızlıklar başarılı yola giden basamaklardır.
 • Ailenin ve çevrenin desteği mutlaka dikkate alınmalıdır.
  • Girişimcilikte cinsiyetin rolü yoktur, Türkiye’de çok başarılı bayan girişimciler
   bulunmaktadır.

CEVAP VER