Girişimcide olması gerekli özellikler nelerdir?

0
199

Girişimci olabilmek için bilgi, deneyim, kendine güven, cesaret, öngörü ve atılım gerekir.
Girişimci; beklemek yerine harekete geçme, durmak yerine koşma, çekinmek yerine cesaret,
yılmak yerine mücadele etme gibi özellikler taşımalıdır. Sadece bilgi ve beceriye sahip bir insan
işini kurmayı bir şekilde başarsa bile diğer özellikler eksildikçe işini uzun süre devam
ettiremeyecektir. Örneğin; uygun becerilere sahip olmayan bir girişimci büyük sıkıntılarla
karşılaştığında ısrarcı olmayacak, fırsatları görüp değerlendiremeyecek ya da yeni bir işe girmek
için risk almak istemeyecektir.

Girişimcide bulunması gereken özellikler sınıflandırılmış olsa da bazı özellikler hem
davranışsal hem sosyal hem de kişisel özellik içinde yer alabilir.

 

Bir girişimde bulunması gereken başlıca özellikler şu şekilde sıralandırılabilir:
l.Kişisel Özellikler

CEVAP VER