Girişimci kimdir?

0
97
  1. Girişimcilik olarak ifade edilebilecek farklı veya daha başarılı yapabildiğiniz becerileriniz
    var mı? Sınıfta paylaşınız.
  1. Topluma ekonomik ve sosyal anlamda katkıda bulunan kişilerden örnekler veriniz.


 

Son yıllarda işsizliğin azaltılması ve ekonomik gelişmenin hızlandırılması için üzerinde en
çok durulan konuların başında girişimcilik gelmektedir. Girişimcilik ruhuna sahip bireylerin
özendirilerek girişimci hâline getirilmesi pek çok ülkenin önemli gündem maddelerinden biridir.
Yaşanan küresel çaptaki krizler tüm dünyada girişimciliğe olan ilgiyi azaltmış olsa da
girişimcilere duyulan ihtiyaç artmıştır. İnsanlığın ve ülkenin faydasına olacak her türlü yeniliği
başlatan, denenmemişi deneyen, kimsenin düşünmediğini düşünen, kimsenin göremediğini
gören ve harekete geçiren herkes girişimcidir.

Girişimci; toplumun gereksinim duyduğu ürünleri üreterek hizmetleri sunarak ya da
ticaret yaparak maddi ve manevi kazanç sağlamayı hedefleyen, bu amaçla kendi işini kurmak
için harekete geçen ve bireysel, toplumsal, sosyal, ekonomik açıdan anlamlı ve farklı bir değer
yaratan, yarattığı değerler sonucunda her türlü risk üstlenen kişidir.

CEVAP VER