Gazlarda genleşme ve büzülme

0
265

Futbol oynamak isteyen Ali, topunun havasının inmiş ve içi-
ne çökmüş olduğunu görür. Ali’nin sağlam bir şekilde betonun
üzerine bıraktığı topun havası birkaç gün sonra neden inmiş

olabilir?

Gazlar da katı ve sıvılarda
olduğu gibi ısı etkisiyle genle-

şip büzülür. Örneğin otomobil lastiklerinin yaz ve kış ayların-
da şişkinliklerinin değişmesi genleşme ve büzülme ile ilgilidir.

Yazın hava sıcak olduğundan tekerleklerin havasının biraz in-
dirilmesi gerekir. yoksa sıcaktan genleşen hava tekerleğin sert-
leşmesine ve patlamasına sebep olabilir. Kışın ise tam tersi bir
durum söz konusudur. soğuktan büzülen havanın hacmi azalır
ve bu, tekerleğin yumuşamasına neden olur. Bunun için kışın
tekerleğe hava pompalanarak tekerlek uygun sertliğe getirilir.

Benzer bir şekilde, sıcak hava balonlarının çalışma prensibi de gazların genleşmesine dayalıdır. Balonun içinde bulunan hava ısıtılırsa genleşerek hacmi artar ve balon yükselmeye başlar. ısıtılma kesilirse balonun içindeki hava soğumaya ve büzülmeye başlar. Balon içindeki havanın sıcaklığı kontrol altında tutularak balon istenilen seviyede tutulabilir.Etkinlik 3.11. Gazlarda genleşme ve büzülme

Neler gerekiyor?


500 mL’lik boş plastik su şişesi İspirto ocağı 2 adet 800 ml’lik beher sac ayağı Amyant tel

Isıtma ile ilgili işlemlerde öğret-

menimizden yardım alalım.


Nasıl bir yol izleyelim?

Her iki beheri yarısına kadar su ile doldurarak birini 60 0c’ye kadar ısıtalım.

Boş su şişesini kapağı açık iken bir miktar bükerek buruşturalım ve şişenin kapağını sıkıca kapatalım.

^aaa

CEVAP VER