Ekosistemle ilgili sorular

0
120

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Bir ekosistemde birlikte yaşayan aşağıdaki canlı gruplarından hangisi popülasyon ve komüniteye örnek olabilir? Karşılarına yazınız.
  1. Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri    
  2. Abant’taki Crocus abantensis (Kırokus abantensis) bitkileri    
  3. Ormanda yaşayan kuşlar, memeliler ve diğer canlılar    
  4. Bozdağlar’daki kızıl çam ormanında yaşayan çam kese böcekleri    
  1. Saprofitlerin ekosistemdeki önemi nedir? Açıklayınız.
 2. Yaşadıkları ortam dikkate alınarak soğukkanlı hayvanların vücudunda sıcaklık artışına paralel olarak hangi değişiklikler görülür?
  1. Komünitenin popülasyondan farkı nedir? Açıklayınız.
  2. Ekotonların tür çeşitliliği açısından zengin olmasının nedenini açıklayınız.

  Ekosistemi etkileyen biyotik faktörlerden üreticilerin ortamda olmaması ekosistemi nasıl etkiler?

CEVAP VER