Ekonomi kavramı hakkında bilgiler

0
96

Ekonomi, insanlığın var olduğu günden bu yana toplumların gelişmesinde ve varlığını
sürdürmesinde önemli bir toplumsal bilimdir. Ekonomi, sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını
ele alan bir bilim dalıdır. Ancak ekonomi günümüzde sınırsız bazı kaynakların da nasıl
kullanılacağını inceleyen bir bilim dalı hâline gelmiştir. Çünkü bazı kaynaklar sınırlı iken bazı
kaynaklar da sınırsızdır. Ekonomi bir bilim olarak her ikisi ile de ilgilenmektedir.

Girişimcilik açısından bilinmesi gereken bazı temel ekonomik kavramlar vardır.
Girişimcilik ve girişimciler açısından ekonomi ve ekonominin toplum içerisindeki işlevi
hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Çünkü girişimciliğin temelinde ekonomideki
hareketler ve kurallar bulunmaktadır. Girişimciler ekonominin kuralları içerisinde kendilerine
yer bulacaklar ve faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bu bakımdan bazı kavramların üzerinde
durmak gerekir. Ekonomi ile ilişkili temel kavramlar; ihtiyaç, arz, talep, fayda, fiyat, piyasa vb.
olarak sıralanabilir. Ekonomik faaliyetlerde karşımıza bu kavramlar mutlaka çıkar. Üreticilerin
ürettiği mal veya hizmetlerin tamamına arz, tüketicilerin bedelini ödemek şartıyla mal veya
hizmetlere sahip olma isteğine talep denir. Arz ve talep kavramlarına baktığımızda bunların
birbiri ile yakından ilişkili olduğunu görürüz. însan ihtiyaçları karşılandığı zaman fayda,
karşılanmadığı zaman mutsuzluk ve ıstırap yaratır. İhtiyaçların karşılanma bedeli fiyattır ve tüm
bunlar piyasayı oluşturur.

Yukarıda belirttiğimiz bazı temel kavramlar arasında ilişkiler vardır. Ekonomide faaliyet
gösteren işletmeler, ürettikleri mal veya hizmetleri belirli şartlar dâhilinde insanların kullanımına
sunar. Üretilen mal veya hizmetler, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahiptir. İşletmelerin
veya girişimlerin varlık nedeni de zaten budur. İhtiyaç sahipleriyle yani tüketiciler ile bu mal veya
hizmeti üretenler, pazarda (piyasada) buluşurlar. İhtiyaç sahipleri sağladığı fayda ve bulunabil-
me özelliğine göre mal veya hizmetlere bir bedel ödemeye hazırdır. Bu bedel fiyattır. İşletme-

meler ürettikleri mal veya hizmetler için fiyat belirlerken başka üreticilerin fiyatlarını da göz
önünde bulundurur. Tüketicilerin fiyatı ile üreticilerin fiyatı uyuşursa tüketici bu mal veya
hizmeti satın alır. Kısaca ekonomide arz ve talebin buluşması temel şarttır, arz ve talebin
buluşmasında fiyatın da önemli bir rolü vardır. Örneğin; buzdolabına olan talepten dolayıönce
ürününün fiyatı artacak, piyasaya yeni üreticiler çıktığı zaman ürünün fiyatı düşecektir.

Ekonomi kendine özgü kuralları olan bir kurumdur. Girişimcilerin faaliyetlerini hem
destekleyici hem de sınırlayıcı bazı etkilere sahiptir.

Girişimcilik ve girişimciler açısından ekonomi ve ekonominin toplum içerisindeki işlevi
hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Çünkü girişimciliğin temelinde ekonomideki
hareketler ve kurallar yer alır. Bir ülkede ekonomik dalgalanmalar az ise kredi oranları düşükse
ve devlet girişimcileri yeterince destekledikçe o ülkede girişimci sayısı artacaktır

CEVAP VER