Eğitim ve toplum

0
62

Toplum, ortak amaçlar, beklentiler, duygu ve düşünüşle bir
araya gelmiş bireylerin oluşturduğu bir bütündür. Her toplumun
sahip olduğu değer ve normlar vardır. Bu değer ve normların yeni
kuşaklara aktarılması, toplumun devamlılığının sağlanması için
çok önemlidir. Bunun da en önemli araçlarından biri eğitimdir.

Eğitim, bireyleri topluma uyum yönünde davranımlara sevk eden;
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları yönlendiren bir surettir.

Eğitim ailede bağlar, sistemli ve planlı olarak okulda devam eder
ve yaşam boyu sürer. Okuldan mezun olan bir insan da meslek
hayatında, kendinden beklenen hizmetleri en iyi şekilde yerine
getirmek için eğitim almaya devam etmelidir.

Evrensel bir kurum olmasına rağmen eğitim sistemleri, eğitimin
örgütlendiği, uygulanması ve içeriği toplumdan topluma değişmek-
tetir. Çünkü her toplumun yaşadığı coğrafya, sahip olduğu tarih,
değerler ve normlar, toplumsal yayam pratikleri birbirinden farklı-
dir.

Eğitimin uzun vadede bakaraya ulaması, toplumun değer ve normlarına dayalı olmasına bağlıdır.
Bu bize, eğitimin sadece var olanı koruma amacı taşıdığını düşündürmemelidir. Eğitim, değişen dünya
koşullarında yeniliklere açık, rekabetçi olmalıdır. Sürekli kendini tekrar eden bir eğitim sisteminin nitelikli bir nesil yetiştirme amacını yakalaması mümkün değildir. Bunun igin toplumdan beslenen ama
yeniliklere de açık bir eğitim anlayışının yerleştirilmesi gerekmektedir.

Eğitim; bir toplumun ilerlemesi, kalkınması, gelinmesi için en önemli araçlardan biridir. Bu anlayış
bizi, bütün sorunların çözümünün eğitimle mümkün olacağı gibi kolaycı bir yargıya götürmemelidir.
Punku toplumsal olgular karmaşık ilişkilere dayanir. Birçok toplumsal faktörden etkilenir ve onları etki-
lir. Bu nedenle toplumsal sorunların çözümünü tek bir faktöre bağlayarak açıklamaya çalışmak yeter-
siz olur. Sonuç olarak eğitimin ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.

 

Kaynak : Meb

CEVAP VER