Dünya Bankası (IBRD) nedir? Görevleri nelerdir?

0
824

Dünya Bankası (IBRD)

Dünya Bankası, II. Dünya Savaşı’nın ardından 1945 yılında;

Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) adıyla
kurulmuş, 1947 yılında milletlerin özerk uzman kuruluşlarından biri olma
özelliği kazanmıştır.

Günümüzde dünya devletlerinin 185’i Banka üyesidir. Bunlardan
11’i, Banka sermayesinin % 55’ine sahiptir. Türkiye’nin sermayedeki payı
ve oy gücü % 0,5 düzeyindedir. Dünya Bankası gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler için dünyanın en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından biridir.

Esas odağı, en yoksul insanlara ve en yoksul ülkelere yardım etmektir. Mali
kaynaklarını, personelini ve geniş deneyimini, gelişmekte olan ülkelerin;
yoksulluğu azaltması, ekonomik büyümeyi artırması ve yaşam kalitelerini yükseltmesine yardım etmek için
kullanır.

Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası veya IBRD, orta gelirli ülkelere kredi ve
kalkınma yardımı sağlar. IBRD kendi fonlarının çoğunu uluslararası sermaye piyasalarında tahvil satışı
yoluyla elde eder.

Dünya Bankasının Görevi

Dünya Bankası, ülkelerin belirli sektörlerde reform yapmalarını veya belirli projeleri uygulamalarına
(okullar ve sağlık merkezleri kurma, su ve elektrik sağlama, hastalıkla savaş ve çevreyi koruma) yardım
etmek üzere teknik ve mali destek vererek uzun vadeli ekonomik kalkınmayı sağlamak ve yoksulluğun
azaltılması için gerekli tedbirleri alır. Dünya Bankasının desteği genellikle uzun vadelidir ve finansmanı
hem üye ülkelerin katkılarıyla hem de tahvil basımı ile yapılır.

IMF ve Dünya Bankası, üye ülkelere destek olmak için çeşitli seviyelerde düzenli olarak iş birliği
yapar ve pek çok girişimde birlikte çalışır.

CEVAP VER