Devalüasyonun etkileri nelerdir?

0
332

Devalüasyonun etkileri

Devalüasyonun Ekonomi
Üzerindeki Olumlu Etkileri

Devalüasyonun Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkileri

 • Dış ticaret üzerinde
  tasarruf sağlayıcı etki
  yaratır.

 • İthalata, rakip endüstrilere
  yönelik iç talep artar.

 • Yabancı paranın yurt içi
  satın alma gücü artacağı
  için, yabancı sermaye
  girişi artar.

 • İşçi dövizleri, yasal
  olmayan kanallar yerine
  resmî kanallar yoluyla
  ekonomiye kazandırılır.
 • Devalüasyon, özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan
  ülkelerde enflasyon oranında artışlara neden olur. Çünkü
  sanayileşme sürecini tamamlamamış ülkelerde ham madde
  yönünden dışa bağımlılık vardır. İthalatın pahalanması
  sonucu maliyetler artacağı için yurt içi piyasadaki fiyatlar
  da artar. Ülkenin, yerli para cinsinden borçlarında artış olur.

 • Devalüasyon sonucu ihraç mallarının fiyatının düşmesi, dış
  ticaret hadlerinin ülke aleyhine dönmesine neden olur.
  Devalüasyonun önceden bilinmesi, mal ve döviz
  spekülasyonlarına yol açar ve spekülatörler haksız kazanç
  sağlarlar. Kaynak dağılımı üzerinde olumsuz etkileri olur.
  Üretim kaynakları, ihracat endüstrilerine ve ithalata rakip
  yurt içi endüstrilere kayar.

CEVAP VER