Daldırma yöntemiyle üreme

0
1010

Bitkiler daldırma yöntemiyle de vejetatif üretilebilir. Basit daldırma yönteminde toprağa yakın yerlerden çıkan bir dal bükülür. Yere değen kısmının toprakla örtülmesi ve ucunun toprağın dışına çıkarılması ile uygulama tamamlanır.

Vejetatif üreme, tohumla üremeye göre daha kısa sürede gerçekleşen üretim şeklidir. Muz, hurma, çekirdeksiz üzüm, kavak, söğüt gibi bazı bitkiler tohum oluşturma yeteneklerini kaybettiklerinden eşeysiz üremeyle çoğaltılır.

 

 

 

İstenilen ve çekici özellikleri olan Afrika menekşesi, orkide gibi kültür bitkilerinin kök, gövde, yaprak parçaları bitki üretme laboratuvarlarında eşeysiz yolla üretilmektedir.

Bitkilerin vejetatif üreyebilme özelliğinden yararlanılarak doku kültürleriyle bitkiler çoğaltılabilmektedir (Şekil 2.15). Bitki doku kültürü yöntemi kaybolmakta olan türlerin korunması, üretilmesi zor olan türlerin çoğaltılması ve ticari önemi olan bitkilerin çok sayıda elde edilmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Doku kültürü; steril şartlar ve yapay bir besin ortamında bitkinin hücre, doku veya organ gibi kısımlarından yeni doku, bitki ya da bitkisel ürünlerin üretilmesidir.

Doku kültürü tekniği ile istenilen özelliklere sahip bitkilerin yüzlerce, hatta binlerce kopyası oluşturulabilir. Bir çeşit klonlama olan bu teknikten mısır, buğday, pirinç, soya fasulyesi gibi bitkilerin ıslah çalışmalarında faydalanılmaktadır. Ayrıca melez orkide, manolya, gül, zambak gibi değerli süs bitkilerinin hızlı çoğaltılmasında da doku kültürleri kullanılır.

 

 

 

Q Dikkat!

Canlı hücreleri kullanarak biyolojik tekniklerle endüstri, tıp, tarım gibi çeşitli alanlarda yararlanmak üzere materyal üretimine biyoteknoloji, bu alanda çalışan uzmanlara biyoteknolog denir.

Biliyor musunuz?    

Frederick C. Steward (Fire- derik Sitivırt) havuç kökündeki soymuk hücreleri ile hazırladığı kültürden bir havuç bitkisi üretmeyi başardı. Steward’ın çalışması bitki doku kültürünün geniş çaplı ticari uygulaması için temel oluşturmuştur.

CEVAP VER