Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) amaçları

0
293

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)

UNCTAD

UNITED NATIONS CONFERENCE ONTRADE DEVELOPMENT

Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde, az
gelişmiş ülkelerin dış ticaret hadlerinin giderek
bozulması, dış borç ve dış ödemeler dengesi
sorunlarının ağırlaşması üzerine ilk kez 1964 yılında
Cenevre’de toplanan çözüm önerilerinin geliştirildiği
konferanstır.

UNCTAD, dünyada ekonomik anlamda,
ülkelerin entegrasyonunu ve gelişimini
amaçlamaktadır. UNCTAD, mevcut ulusal ve
uluslararası ekonomi politikaları geliştirme
konusunda, bilgi temelli çalışmalar ve faaliyetler
gösteren bir organizasyondur. Bu organizasyon, üç
temel fonksiyonu yerine getirmek için çalışmalar
yapmaktadır:

• Uzmanlar ve uzmanların değişimi yoluyla
karşılıklı yapılandırma amaçlı, hükûmetler
arası forum çalışmaları fonksiyonunu yerine
getirir.

 

 

• Hükûmet temsilcileri ile uzmanlardan yararlanarak araştırma, politika analizi ve veri toplama
görevini üstlenir.

• Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinden yararlanarak gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına göre özel
teknik yardım sağlar. UNCTAD, gerektiğinde teknik yardımın dağıtımı konusunda diğer
organizasyonlarla da iş birliği yapar.

CEVAP VER