Avrupa Birliği (AB) nedir? Amaçları nelerdir?

0
1947

Avrupa Birliği (AB)

1957′ de kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), 1967’de Avrupa Topluluğuna dönüşmüş ve 1
Kasım 1993’te yürürlüğe giren Avrupa Birliği Antlaşmasıyla (Maastricht Antlaşması) AB doğmuştur. AB’nin
üç ana ayağı; Maastricht Antlaşması’yla birliğin ekonomik örgütlenmesi olarak yeniden tanımlanan AT, ortak
dış politika ve güvenlik politikası, iç güvenlik ve hukuk alanlarında iş birliğini içerir.

Batı Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, italya ve Lüksemburg topluluğun ilk üyeleridir.
Danimarka, İngiltere ve İrlanda 1973’te, Yunanistan 1981’de, Portekiz ve İspanya 1986’da topluluğa
katılmışlardır. Danimarka’ya tam bağımlı bir devlet konumunda topluluk üyesi olan Grönland, özerk bir
devlete dönüştükten sonra 1985’te üyelikten çekilmiştir. Eski Doğu Almanya 1991’de yeniden birleşen
Almanya’nın parçası olarak toplulukla bütünleşmiştir. Tümü Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyesi
olan Avusturya, Finlandiya ve İsveç 1995’te birlik üyesi olmuştur.

Avrupa Ortak Pazarı ve Birleşik Avrupa kavramları, Batı Avrupa ülkeleri arasında II. Dünya
Savaşı’ndan sonraki canlanma döneminde tartışılmaya başlanmıştır. Bu ülkeler, Fransa ve Almanya arasında
yakınlaşma sağlamak, katılımcı ülkelerin ekonomilerini bir ortak pazar çatısı altında kalkındırmak,
aralarında yeni bir savaş çıkması kaygısını hafifletmek ve zamanla siyasal bir birlik oluşturmak amacıyla

 

 


AB (Avrupa Birliği) binası, Strasburg

 

AB’nin kuruluş amaçları şunlardır:

CEVAP VER