Antreman hazırlıkları

0
107

1.  Bedensel (Fiziksel) Hazırlık

Bedensel hazırlık, sporcunun temel motorsal özelliklerinin, koordinatif yeteneklerinin geliştirilmesi ve spor disiplinlerinin gerektirdiği düzeye ulaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır.

Düzenli bir antrenman programında fiziksel hazırlık şu sıra ile geliştirilir:

a.   Genel Fiziksel Hazırlık

Bu evrede orta şiddette uzun süreli bir antrenman uygulanmalıdır. Antrenman programı ilerledikçe yoğunluk, uygulanan spor dalının gereklerine göre arttırılmalıdır. Genel fiziksel hazırlıkta genç spor­cular için uzun süreli planlamalar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu süreç 2 – 4 yıl arasında devam ettirilmelidir.

Genel fiziksel hazırlık aşaması ne kadar uzun olursa bir sonraki evre o kadar verimli olur. Bu evre, aletsiz yapılan alıştırmaların ya da yarışmalarda kullanılan nesnelerin dışında düz bar, sıra, ip, sağlık topları gibi araçlarla yapılan alıştırmaları içerir.

b.   Özel Fiziksel Hazırlık

Özel fiziksel hazırlık, genel fiziksel hazırlık evresinde oluşturulan temel özellikler üzerine kurulur. Bu dönemde temel amaç, yapılan spor dalının fizyolojik ve yöntemsel özellikleri ışığında sporcunun fiziksel gelişimini ilerletmektir. Özel fiziksel hazırlık süreci, spor dalının özelliğine ve yarışma takvi­mine göre 2 – 4 ay arasında olabilir. Uzun süreli planlamada 6 aya hatta 1 – 2 yıla kadar çıkarılabilir.

Bu evrede, sporcuların meslek olarak seçtiği spor dalının özelliklerine ve gereksinimlerine göre alıştırmalar yapılır. Güreşçiler genel dayanıklılık ve hız geliştirmek için alıştırmalar yaparken, voley­bolcular ve basketbolcuların yoğun ağırlık alıştırmaları yapması buna örnektir.

c.   Biyomotor (Motorik) Yeteneklerde Üst Düzey Hazırlık

Bu aşamada genel amaç; sporcunun kuvvet, esneklik, sürat, dayanıklılık gibi belirli motor becerile­rini ve seçtiği spor dalının verimlilik özelliklerini geliştirmektir. Motorik yeteneklerde üst düzey hazırlık süresi yarışmaların takvimine göre değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlik futbol, basketbol gibi yarışma evresi uzun olan sporlar için daha kısa; yüzme, boks gibi yarışma evresi kısa olan sporlar için uzundur.

Bu evrede, seçilen spor ya da spor dalında yüksek bir verim düzeyi için davranışların hareket ve teknik yapısını içeren özel alıştırmalar seçilmelidir. Örneğin; yüksek atlamacılar bacak kuvveti­ni geliştirmeyi hedefleyen bacak presi, sıçrama alıştırmaları, engellerin üzerinden atlama, derinlik sıçramaları vb. birçok özel alıştırma yapmaktadır.

 

2.    Teknik Hazırlık

Teknik, sporcunun hedefe ulaşmasında branşa özgü hareketleri doğru ve en ekonomik şekilde sergilemesi işidir.

Aletli jimnastik, artistik buz pateni, hentbol, tenis, eskrim gibi spor branşlarının çoğu fazlaca teknik içermektedir. Antrenörler, zamanlarının çoğunu ihtiyaç duyulan bu teknikleri sporculara öğretmek

4. Etkinlik______

Spor ve Teknik
Teknik hazırlık, bedensel hazırlığın başarıyla tamamlanmasına bağlıdır.

Aşağıdaki tabloda bazı spor dalları verilmiştir. Karşılarına bu spor dallarında kullanılan teknik hareketleri örnekte olduğu gibi yazınız.

 

 

Sporda teknik özellikler öğrenilmeye, motorik özellikler ise geliştirilmeye yöneliktir.

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek tekniğin ve motorik özelliklerin birbirinden ayrı olduğunu kavra­maya çalışınız.

Öğrenilen bir teknik ve geliştirilen bir motorik özellik örneği

Badmintonda backhand (elin dışı) vuruşu, öğrenilen bir teknik harekettir. Ön kol kuvveti ise geliştirilen bir motorik özelliktir.

Teniste forhand (elin içi) vuruşu, öğrenilen bir teknik harekettir. Ön kol kuvveti ise geliştirilen bir motorik özelliktir.

Yukarıdaki örneklerden yararlanarak aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.

Güreşte …………………………….  tekniği, öğrenilen bir ……….  harekettir……………. kuvveti ise

geliştirilen bir…………………………… özelliktir.

Futbolda …………….  tekniği, öğrenilen bir …………………  harekettir ……………..  devamlılık ise

geliştirilen bir motorik özelliktir.

Basketbolda ……………………… tekniği, öğrenilen bir………… harekettir……………. kuvveti ise

geliştirilen bir…………………………… özelliktir.

Eskrimde……………. tekniği, öğrenilen bir………………….. harekettir…………………. devamlılık ise

geliştirilen motorik bir özelliktir.

Jimnastikte………………….. tekniği, öğrenilen bir……………………. harekettir……………… kuvveti

ise geliştirilen motorik bir özelliktir.

Antrenör, teknik bir ögenin öğretilmesinde her zaman sporcusunun fiziksel hazırlık seviye­sini dikkate almalıdır. Çünkü yetersiz fiziksel hazırlık, becerilerin öğrenilmesinde sınırlayıcı unsur olur. Özellikle tekniğin öğretilmesinde cinsiyet farklılığının dışında bireysel, psikolojik ve bedensel özelliklere daha çok dikkat edilmelidir.

2.    Taktiksel Hazırlık

Taktik, teknik yeteneği gelişmiş bir sporcunun sabit ve değişken koşullarda bireysel ve takım olarak becerilerini sergilemesi işidir.

Taktiksel hazırlık ancak teknik hazırlığın geliştirilmesi ile başarıya ulaşabilir. Topu iyi tutamayan bir sporcu, pası istediği yere atamaz; aldatmayı iyi yapamayan bir sporcu da karşısına çıkan rakibini kolay geçemez.

Kullanılan aletlerin, salon ve saha ölçülerinin durumu sabit özellik taşırken; iklim, rakiplerin performansları vb. durumlar değişkenlik arz etmektedir. Bütün bunlar taktik anlayışını şekillendirir.

6. Etkinlik

Sporda Taktik

Taktiksel çalışmaların neden gerekli olduğunu düşününüz? Sporda taktik unsurunun ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışacağız.

Aşağıdaki tabloda spor dallarında kullanılan
ya da sizin geliştirdiğiniz taktikleri örnekteki gibi
yazınız.

Spor Dalları
Kullanılan Taktikler
Atletizm (800 m koşu)
mesafeye göre kendi gücünü karşılaştırma
Hentbolda 6:0 savunma yapan takıma karşı

Atletizm (1500 m koşu)

Güreş

Masa tenisi
rakibin smaç vuruşuna karşı savunma taktiği geliştirme

Badminton

Basketbol

Atletizm (yüksek rakımda koşu)

Voleybol

Genellikle tüm spor dallarında sporcular teknik beceriyi ustaca sergileyebilirler. Ancak her iki taraf için şartlar eşit olduğunda doğru taktiği uygulayan sporcular kazançlı çıkarlar.

3.    Zihinsel-Psikolojik Hazırlık

Zihinsel psikolojik hazırlık, bir sporcunun kendisini etkileyen algı, stres, motivasyon, eğitim ve
motorsal becerilerin üstesinden gelerek ilgili spor dalına hazırlanması işidir.

Sporcular ancak psikoenerji düzeylerini düzenli şekilde kontrol ederlerse bunun yarışma
ortamındaki faydasını anlayabilirler.

Zihinsel hazırlıkta; oyun zekâsını iyi kullanma, antrenmanlarda üstlendiği rolleri yarışmaya taşıma,
deneyim, dikkat, yoğunlaşma (konsantrasyon) gibi etmenler bazen takım veya bireysel sporlarda

yarışmanın seyrine etki edip sonucu değiştirir.

 

7. Etkinlik

Ne Hissediyorum?

Psikolojik – zihinsel hazırlıklar sporcuların mücadele gücünü olumlu veya olumsuz etkileyebilir.

Aşağıda bir sporcunun performansını etkileyen olumlu ve olumsuz düşüncelerin belirlenme­sine yönelik bir çalışma yer almaktadır. Cevaplarınızı noktalı yerlere yazarak sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.  Kendinizi atletizm yarışmasında hayal ediniz. Hakemin sizin adınızı anons ettiğini duydunuz. Birazdan yüksek atlama gerçekleştireceksiniz. Nasıl atlayacağınızı zihninizde canlandırarak seyirci­lerden sizi alkışlamalarını istediniz. Buna neden ihtiyaç duydunuz?

2. Müsabaka esnasında sporcular seyircilerden iyi tezahürat ve alkış, antrenörlerinden ise hatala­rına olumlu yaklaşım bekler. Siz de benzer beklentilerinizi sıralar mısınız?

3.  Bazı sporcular( voleybolcu, boksör, güreşçi vb.) önemli müsabakaların başlamasına kısa bir süre kala aşırı yorgunluktan acı duyabilirler. Müsabakada canlarının yanacağını ve bu nedenle bü-tün güçleriyle efor ortaya koyamayacaklarını düşünebilirler. Benzer bir durumda siz neler hisseder-siniz?

4. Hava çok güneşli veya yağmurlu. Saha çok çamurlu ya da buzlu. Siz de bu nedenle aşırı kaygı duyuyorsunuz. Böyle bir durum sizi nasıl etkilerdi ?

Sporcular karmaşık hareketleri her uygulayışlarında çevresel şartlar ve hareketin başlangı­cıyla ilgili sürat, teknik ve kondisyon gibi ihtiyaçları zihinsel olarak tespit etmeye çalışırlar. Sizin belirleyeceğiniz, performansı olumlu veya olumsuz etkileyecek zihinsel koşullara örnekler veriniz.

5.   Sporcu Eğitimi

Sporcu eğitimi, muhtemel bir kimlik karmaşası yaşayan
gelişim dönemindeki bir sporcunun aile, sosyal çevre ve takım
arkadaşları ile sağlıklı iletişim kurmasına ve sahiplendiği spor
branşının tüm inceliklerini öğrenmeye yönelik kuramsal bilgile-
rin tümüdür.

Sporcu gelişim döneminde saygılı, kararlı, istikrarlı, güvenilir
olma gibi özellikleri de kazanır.

8. Etkinlik

Eğitimli Sporcu mu, Madalyalı Sporcu mu?

Toplumlar eğitim sayesinde sağlam karakterli bireylerden oluşur.

Aşağıdaki soruları kendi izlenimleriniz doğrultusunda cevaplamaya çalışınız. 1. Eğitimli sporcunun özellikleri neler olabilir ? Düşüncelerinizi yazınız.

2.   Performans sporcuları sadece madalya kazanmayı mı hedefler ? Tartışınız.

3.             Sporcunun eğitim seviyesinin başarı elde etmesine katkıları neler olabilir ? Yorumlayınız.

Aile, okul ve antrenmandaki bireyler arasındaki iş birliği neticesinde başarı artar. Perfor­mansa yönelik antrenmanlarla gençlerin hem kişiliklerini geliştirmeleri hem de müsabaka­larda yüksek verim göstererek aileleri, takımları ve ülkeleri için başarılı bir sporcu olmaları amaçlanır.

CEVAP VER