Antreman Bilgisi dersi soruları

0
111

Așağıda verilen cümlelerdeki boșlukları uygun sözcüklerle tamamlayarak bulmacada așağıdan yukarıya,
yukarıdan așağıya, çapraz șekilde yerleștirilen bu sözcükleri ișaretleyiniz.

1- Bir doku veya organın yapısını ya da biçimini bozan ve dıștan mekanik bir etki sonucu olușan yerel
yaraya ……………….. denir.
2- Zihinsel, fiziksel veya duyu organlarındaki zedelenmeye bağlı tüm ya da kısmi ișlev kayıplarına
……………………….denir.
3- Organizmada gözle görülebilir, ölçülebilir belirtilerle ortaya çıkan ve bireyde çeșitli șikâyetlerle ken-
dini belli eden fonksiyon bozukluklarına…………………………. denir.
4- Deri ve deri altı dokularının hasarı sonucu olușan fonksiyon kaybı ve ağrılı duruma …………………………….
denir.
5- Normal bir insanın bașarı ile sonuçlandırabileceği herhangi bir aktiviteyi gerçekleștirmesinde ortaya
çıkan bir eksiklik ya da sınırlamaya …………………….. denir.
6- Bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hâline ………………………… denir.

 


1- Çevrenizdeki bazı insanlarda ne tür fiziksel bozukluklar ve engeller görüyorsunuz?
2- Psikolojik durumunuz okuldaki başarınızı nasıl etkiler?
3- Kaç yaşında spor yapmaya başladınız? Spora bu yaşta başlamanızda cinsiyetinizin
etkisi oldu mu?
4- Bir yaranızın veya hastalığınızın tam iyileşmesini beklemeden günlük faaliyetleri-
nize devam ederseniz ne gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşırsınız?
5- Antalya’dan Erzurum’a müsabaka için gelen bir futbol takımının ne tür sorunlarla
karşılaşabileceğini tartışınız.
6- Seyrettiğiniz müsabakalarda, müsabakaların yapıldığı alanların uygun olmayan
taraflarını gözlemleyerek bunları defterinize not ediniz.
7- Spor dallarına göre kullanılması zorunlu, koruyucu malzemelerin neler olduğunu
söyleyiniz.
8- Değişik spor dallarına göre antrenörlerin ve hakemlerin görevlerini inceleyiniz.

 

[divider]

A. Așağıdaki cümlelerin karșısına yargılar doğru ise “D”, yanlıș ise “Y” yazınız.

1. Dikkatin bir noktada odaklanmasına kondisyon denir. ( )
2. Stres, organizmanın bedensel veya ruhsal olarak zorlanması sonucu ortaya çıkan
hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlık durumudur. ( )
3. Vücudun yağ oranı, yapılan spor dalına göre kimi zaman bir avantaj oluștururken
kimi zaman da dezavantaj olușturur. ( )
4. Kirli hava sporcuların solunum, dolașım, kas ve sinir sistemini bozar. ( )
5. Antrenmanlar, sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde yapılmalıdır. ( )
6. Sporcu giysileri derinin hava almasını önlemelidir. ( )
7. Sıcaklık ve nemin yüksek olduğu dönemlerde fiziksel aktiviteler sınırlandırılmalıdır. ( )
8. Sıkletlerin önemli olduğu boks ve güreș gibi sporlarda sakatlanmaya neden olan
faktörlerden biri hızlı kilo kaybıdır. ( )
9. Sporcunun solunum yollarındaki rahatsızlıkları yaralanma riski olușturmaz. ( )
10.Sporcunun koordinasyonunun yetersiz olması yaralanma riski olușturur. ( )
11. Kuvvet, sakatlanmada bir risk olușturmaz. ( )

B. Așağıdaki cümlelerde boș bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.

1. Sporcu yaptığı spor dalına uygun fiziğe sahip değilse sporcunun fiziği o zaman ……………………. olușturur.
2. Sporda riskli davranıșlar performansı ……………………..yönde etkiler.

C. Așağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Așağıdaki spor dallarından hangisinde boyun uzun ya da kısa olması yaralanma riski doğurmaz?

A) Yüksek atlama B) Halter C) Basketbol D) Binicilik E) Kayak

2. Așağıdaki spor dallarından hangisi așırı esneklik isteyen bir spor dalıdır?

A) Tekvando B) Kayak C) Hentbol D) Kros E) Basketbol

Ç. Așağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Eklemlerin stabilitesini (sabitliğini) yitirmiș olması ne tür yaralanmalara neden olur?
2. Sporcunun ağırlığının yapılan spor dallarına göre avantaj ve dezavantaj olma durumunu örneklerle açık-
layınız.
3. Spor yaralanmalarına neden olan çevresel ve bireysel faktörlerin özelliklerine göre alınabilecek önlem-
leri açıklayınız.

 

[divider]

 

ölçme ve değerlendirme

A. Așağıdaki cümlelerin karșısına yargılar doğru ise “D”, yanlıș ise “Y” yazınız.

1. Sporcunun bașarısında eklem hareket genișliğinin önemi çoktur. ( )
2. Ligamentler, bağ kapsülleri ve tendon yapıları esnekliği etkilemez. ( )
3. Kas kuvvetinin azlığı hareket açısını azaltmaz. ( )
4. Esneklik egzersizleri ile dolașım hızlanır, böylece metabolik artıkların atılması kolaylașır. ( )

B. Așağıdaki cümlelerde boș bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.

1. Bir yarıșma öncesinde, o yarıșmanın gerektirdiği en yüksek performansı gerçekleștirebilmek için yapılan
fiziksel ve zihinsel etkinlikler dizisinin tümüne ………………….. adı verilir.
2. Soğuma aktif bir ………..…………. șeklidir.
3. Isınma sportif performansı ………………… yönde etkiler.
4. Isınan kas daha …….…………….. gerilebilmekte ve bunun ötesinde daha ………………… kasılabilmektedir.

C. Așağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Isınma süresi ne kadar olmalıdır?
A) 5 – 10 dk. B) 10 – 15 dk. C) 10 – 20 dk.
D) 10 – 30 dk. E) 30 – 60 dk.
2. Isınmaya ne ile bașlanmalıdır?
A) Genel ısınma
B) Özel ısınma
C) Stretching
D) Esneklik
E) Branșa özgü çabukluk hareketleri
3. Soğuma egzersizleri ile așağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A) Toparlanmanın daha çabuk olması
B) Organizmanın sıcak tutulması
C) Esneklik kazanılması
D) Çabukluk kazanılması
E) Kuvvet kazanılması
4. Soğuma egzersizleri en az kaç dakika yapılmalıdır?
A) 5 dk. B) 10 dk. C) 15 dk. D) 20 dk. E) 25 dk.

Ç. Așağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Yaralanma sonucunda spora dönüște nelere dikkat edilmelidir?
2. Sporda tıbbi kontrollerin önemini açıklayınız.
3. Isınma ve esneklik egzersizlerinin faydalarını açıklayınız.
4. Spor yaralanmalarının önlenmesi için alınması gereken sağlık bilgisi eğitimini açıklayınız.

[divider]

ölçme ve değerlendirme

A- Așağıdaki cümlelerin karșısına yargılar doğru ise “D”, yanlıș ise “Y” yazınız.

1- Kırıkların iyileșmesinde hastanın genel sağlık durumunun bir etkisi yoktur. ( )
2- Kırık iyileșmesi, kırığın olduğu andan itibaren bașlar ve üç așamadan olușur. ( )
3- Șiddetli travmalar ve geniș yumușak doku hasarı bulunması kırığın iyileșmesini olumlu etkiler. ( )
4- Kırık kemikler, iyileștikten sonra eskisi kadar sağlam olur.
5- Alçı yalnız kırık olan bölgenin üzerine yerleștirilir. ( )
6- Kırıklar, kemik parçaları arasında “ kallus” olarak bilinen yeni bir kemiğin olușmasıyla iyileșir. ( )
7- Magnezyum, potasyum ve kalsiyum eksiklikleri kramplara yol açar. ( )
8- Kas krampları istemsiz, güçlü ve ağrılı kasılmalardır. ( )
9- Kramp yașın ilerlemesi ile azalır. ( )
10- Tendon yaralanmaları orta ve ileri yașlarda daha sık görülür. ( )
11- Tendonların cerrahi tedavisi sonrasında immobilizasyona gerek yoktur. ( )
12- Kopmuș așil tendonu tanısında ultrasonografi ve MRG önemli tanı araçlarıdır.
13- Koșucularda en çok kas ve tendon zorlanmaları, așırı kullanım yaralanmaları,
eklem ve bağ yaralanmaları görülür. ( )
14- Haltercilerde yumușak doku yaralanmaları fazla görülmez.
15- Ligamentler, damar sinir yapılarının daha az yoğunlukta olduğu bir bağ dokusudur. ( )
16- Tendonlarla kemik arasında sürtünmeyi azaltan keseciklere bursa denir. ( )
17- İnsan vücudunda, yaklașık % 23’ lük bir oranla en fazla kırık ön kolda görülür. ( )
18- Kramplar sadece yoğun egzersiz esnasında veya sonrasında meydana gelir. ( )
19- Kramplardan korunmak için așırı sıcak günlerde sıvı tüketimi en aza indirilmelidir. ( )

B- Așağıdaki cümlelerde boș bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.

20- Kırık uçlarının kendi ekseni etrafında dönmesine …………………….. denir.
21- Basit ve küçük kırıklarda …………………. anestezi uygulanır.
22- Büyük kırıkların oturtulmasında ……………… anestezi uygulanır.
23- Bir kișide kırık olup olmadığı en iyi ………………………………. çekilerek tespit edilir.
24- Kas krampları, ani bașlayan ve kișiye acı veren ……………. kasılmalardır.
25- Egzersiz sırasında her ……. – ..….. dakikada mutlaka bir bardak su içilmelidir.

 

ölçme ve değerlendirme

C- Așağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

26- Așağıdakilerden hangisi kramp tedavisinde yapılacak uygulamalardan değildir?
A) Karșıt kasın çalıșması sağlanır.
B) Sert masaj uygulanır.
C) Sıcak kompres uygulanır.
D) Kas gevșetici ilaçlar verilir.
E) Mg, Ca, K’dan zengin diyet uygulanır.
27- Așağıdakilerden hangisi kırığın iyileșmesini geciktiren faktörlerden değildir?
A) Büyümenin devam etmesi
B) Kırık yerinde enfeksiyon olması
C) Eklem içi kırık olması
D) Kemikte var olan patalojik bozukluk
E) Açık kırık olması
28- Așağıdakilerden hangisi çıkığın en fazla görüldüğü eklemdir?
A) Dirsek B) Bilek C) Omuz D) Kalça E) Parmak
29- Kaslar için așağıdaki ifadelerden hangisi yanlıștır?
A) Eklem üzerinden hareketi sağlar.
B) Uzayıp kısalabilme özelliğine sahiptir.
C) Çok sayıda kas iplikçiklerinden olușmuștur.
D) Kas yaralanmaları sporcularda fazla görülmez.
E) Belli bir sınıra kadar yük tașıma özelliğine sahiptir.
30- Eklemin așırı hareketini engelleyerek eklemin sabitliğini sağlayan yapılara ne ad verilir?
A) Tendon B) Ligament C) Bursit D) Bursa E) Lezyon

31- Așağıdakilerden hangisi tendonun özelliklerindendir?
A) Kasları dokulara bağlayan yapılardır.
B) Fazla yük tașıyamaz.
C) Yükü kaslara aktarırlar.
D) 1 mm2’lik tendon kesiti 20 kg’lık çekme kuvvetine sahiptir.

E) Gerilmeye karșı dirençlidirler.

Ç- Așağıdaki soruları cevaplayınız.

32- Kırıkların daha çabuk iyileșmesi için özel diyetlerin gerekli olup olmadığını sebepleriyle yazınız.
33- Yumușak doku yaralanmalarının nedenlerini ve belirtilerini yazınız.
34- Eklem yaralanmalarının spor dallarına göre nedenlerini örneklerle açıklayınız.
35- Kemik yaralanmalarının çeșidine göre ilk yardım yöntemlerini açıklayınız.
36- Așırı kullanım sonucu olușan yaralanmaların tedavi yöntemlerini yazınız.

 

[divider]

 

 

 

 

CEVAP VER